Stempas en kiezerspas

De stempassen worden op 19 en 20 februari bij onze inwoners bezorgd. Een vervangende stempas kan uiterlijk vrijdag 12 maart tot 17.00 uur in het stadskantoor worden aangevraagd. 

U krijgt op uw huisadres een uitnodiging om te stemmen: een stempas. Met een stempas kunt u in elk stembureau in de gemeente Etten-Leur stemmen. U neemt deze pas op de dag van stemming mee naar het stembureau, samen met een identiteitsbewijs. Dat mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Als u wilt stemmen in een andere gemeente in Nederland, dan moet de stempas worden omgezet in een kiezerspas. Een kiezerspas kan uiterlijk vrijdag 12 maart tot 17.00 uur in persoon in het stadskantoor worden aangevraagd. Met de kiezerspas kunt u in heel Nederland uw stem uitbrengen. Een kiezerspas wordt maar één keer verstrekt. Bent u deze kwijt, dan kunt u geen nieuwe aanvragen.

Meer informatie over het aanvragen van een vervangende stempas en van een kiezerspas, vindt u op onze website www.etten-leur.nl/tweedekamerverkiezing