Afval: intensievere samenwerking tussen gemeenten in de regio (persbericht 22 februari 2022)

De gemeenten Altena, Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout en Zundert gaan intensiever samenwerken op het gebied van afval. Zo kunnen zij kennis bundelen en samen bijdragen aan de VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen en een circulaire economie. 


Uitdagingen voor 2030 en 2050

Het kabinet wil in 2030 een halvering van het gebruik van grondstoffen bereiken en in 2050 een volledig circulaire economie hebben. Dat is een behoorlijke uitdaging en daar is iedereen voor nodig. Gemeenten staan dus allemaal voor dezelfde opgave: bijdragen aan de VANG doelstellingen en uiteindelijk aan een circulaire economie. De doelstellingen gaan over het verminderen van de hoeveelheid restafval van huishoudens en natuurlijk het scheiden van zoveel mogelijk recyclebare grondstoffen. In een circulaire economie gaan we namelijk efficiënter en zorgvuldiger om met grondstoffen, materialen en producten. We worden minder afhankelijk van de winning en productie van nieuwe grondstoffen en materialen, omdat we deze gewoon hergebruiken.


Samenwerken binnen de regio

Binnen deze opgave hebben alle gemeenten te maken een aantal uitdagingen. De complexiteit van de samenstelling van de gescheiden ingezamelde materiaalstromen neemt toe. Ook zijn er snelle technologische veranderingen en marktveranderingen als het gaat om het hergebruik van die stromen. Om hier goed op in te kunnen (blijven) spelen, is het belangrijk om kennis te hebben van deze complexe afval- en grondstromen, en ook van bijvoorbeeld regionale verwerkers en inzamelaars, om die kennis te bundelen. Daarom hebben gemeenten in de regio besloten een intensievere samenwerking aan te gaan op het gebied van afval. Het gaat daarbij lang niet alleen om de afvalinzameling, maar ook om afvalverwerking en het sorteren, circulair ondernemerschap, inkoop, automatisering en voorlichting en handhaving.