Afval

Op de website Afval3xBeter en via de Afval3xBeter App vindt u alle informatie over de afvalinzameling, containers, milieustraat en de milieupas.