Ik wil een klacht over een medewerker van de gemeente indienen

Het gemeentebestuur van Etten-Leur wil iedereen zo goed mogelijk van dienst zijn. Ondanks alle goede bedoelingen lukt dat helaas niet altijd. Want daar waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Als u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door de Gemeente Etten-Leur, dan willen wij dat graag van u horen.

 

Wanneer kunt u een klacht indienen?

Als u zich niet behoorlijk behandeld voelt door een bestuurder of ambtenaar van de Gemeente Etten-Leur, dan kunt u een klacht indienen bij het gemeentebestuur. Op grond van de in Etten-Leur geldende klachtenregeling wordt alles op alles gezet om uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Graag uw klacht schriftelijk indienen. Het klaagschrift moet in ieder geval bevatten: uw naam, adres en een omschrijving van hetgeen waartegen de klacht is gericht. U kunt het sturen naar: Gemeente Etten-Leur, Postbus 10100, 4870 GA Etten-Leur. Als u hulp nodig heeft bij het op schrift stellen van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van de Gemeente Etten-Leur (medewerker van de afdeling Concernondersteuning). Hij helpt u graag verder.

U kunt uw klacht ook direct online indienen vanaf deze website

 

Wat gebeurt er met de klacht?

De klacht wordt intern doorgestuurd naar de algemeen adviseur directie en bestuur. Gaat uw klacht over een gedraging van de gemeentesecretaris, de directeur of de klachtbehandelaar, dan wordt de klacht doorgestuurd naar het college van burgemeester en wethouders. Als u een klacht indient, wordt natuurlijk geprobeerd om het probleem in overleg met u zo snel mogelijk op te lossen. Vaak kan het geven van opheldering of het aanbieden van verontschuldigingen een afdoende reactie zijn. Als u klaagt over een ambtenaar, dan zal deze ook gevraagd worden naar zijn of haar visie. Uiterlijk binnen 10 weken na ontvangst van de klacht krijgt de klager een gemotiveerd antwoord.

Welke klachten worden niet behandeld?

Klachten over een gedraging:

  • waarover al eerder een klacht is ingediend;
  • die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden;
  • waartegen door de klager bezwaar gemaakt had kunnen worden;
  • waartegen door de klager beroep kan of kon worden ingesteld;
  • die door het instellen van een procedure onder de rechter is;
  • van politie-ambtenaren. Voor deze klachten geldt een andere procedure. Een brochure daarover kunt u krijgen bij het politiebureau aan het Stationsplein.

Commissie Ombudsman

Als u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan kunt u terecht bij de Commissie Ombudsman. De Commissie Ombudsman geeft een onafhankelijk oordeel over de klacht. Adresgegevens: Commissie Ombudsman, t.a.v. voorzitter mevr. mr. D.G. Smiers, Postbus 9620, 4801 LS Breda etten-leur@commissieombudsman.nl

Klik hier voor het document: Wanneer kunt u de Commissie Ombudsman inschakelen?

Klik hier voor meer informatie over de Commissie Ombudsman

 

 

Stadskantoor

Zoeken