Burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot, Ereburger van Etten-Leur

Burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot is benoemd tot Ereburger van Etten-Leur. Dat heeft de waarnemend-voorzitter van de gemeenteraad, de heer R. Buiks, vanmiddag bekend gemaakt tijdens een buitengewone raadsvergadering waarin afscheid is genomen van de burgemeester.

Met ingang van 1 december 2017 neemt mevrouw H. van Rijnbach-de Groot afscheid van onze gemeente om te gaan genieten van haar pensioen. Vanaf 3 september 2008 is zij werkzaam geweest in de functie van burgemeester van Etten-Leur. De gemeenteraad van Etten-Leur heeft tot toekenning van het Ereburgerschap besloten vanwege de uitzonderlijke wijze waarop burgemeester Van Rijnbach-de Groot zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeente en haar inwoners. Zij heeft  zich op een bijzonder wijze ingezet bij het vormgeven van overheidsparticipatie. Als burgermoeder bood zij altijd een luisterend oor, was ze overal aanwezig en stond zij midden in de Etten-Leurse gemeenschap. Mede door haar nimmer aflatende inzet werden daadwerkelijk samen met de vijf O’s (Ondernemers, Onderwijs, Onze inwoners, maatschappelijke Organisaties en (andere) Overheden) beleidsdoelen in partnerschap gerealiseerd. 

Naast het bekendmaken van de verleende eretitel, reikte de heer Buiks aan mevrouw Van Rijnbach-de Groot de bijbehorende erepenning, draagmedaille en oorkonde uit. Hij deed dat in een volle raadszaal waar vele genodigden bijeen waren om afscheid te nemen van de burgemeester. 

Mevrouw Van Rijnbach-de Groot is de zevende inwoner van Etten-Leur aan wie in de loop der jaren het Ereburgerschap is toegekend. 

Zoeken