Maken van geluidsopnamen van een gesprek

Als u geluidsopnames wilt maken van een gesprek met een ambtenaar, vinden wij dat goed. We luisteren graag naar de wensen van onze inwoners en vinden het fijn u te helpen de zaken gemakkelijker te maken. We willen graag dat u zich welkom voelt. Door geluidsopnames toe te staan, houden we ons aan de spelregels die de Nationale Ombudsman eind 2014 heeft opgesteld. De ombudsman geeft aan dat het netjes is als inwoners vooraf vragen om zo’n opname te mogen maken. In verreweg de meeste gevallen is er geen reden om het te weigeren. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat we een geluidsopname niet toestaan. We proberen dan samen tot een compromis te komen.

Spelregels voor het maken van geluidsopnamen

 

1.   De gemeente Etten-Leur staat het maken van een geluidsopname toe, tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. In dat geval biedt zij een alternatief aan.

2.   De gemeente Etten-Leur heeft op de eigen website informatie staan over het opnemen van gesprekken.

3.   Een inwoner maakt van te voren duidelijk dat hij een geluidsopname wil maken.

4.   De inwoner verstrekt aan de gemeente Etten-Leur een kopie van de opname als deze dat wenst (of vice versa als de gemeente de opname maakt).

5.   De inwoner en de gemeente Etten-Leur knippen of plakken niet in een geluidsopname,tenzij dit wordt meegedeeld.

6.   De inwoner en de gemeente Etten-Leur verstrekken geen geluidsnamen aan anderen zonder toestemming van de andere partij. Beide partijen maken de geluidsopnamen niet openbaar.

Wilt u meer weten? Hier vindt u het rapport van de Nationale Ombudsman

Zoeken