Regeling Schoolfonds WWB (Schooljaar 2014-2015)

Voor gezinnen met schoolgaande kinderen is de Regeling Schoolfonds WWB vastgesteld om extra studiekosten op te vangen. Voor de Regeling Schoolfonds WWB 2014-2015 gelden de volgende uitgangspunten:

  • Ouders van schoolgaande kinderen op het basis- of voortgezet onderwijs die minimaal 12 maanden onafgebroken een inkomen hebben op het van toepassing zijnde inkomensniveau kunnen in aanmerking komen voor de Regeling Schoolfonds 2014-2015.
  • Bij het bepalen van de hoogte van het inkomen worden inkomsten die op grond de wettelijke regelingen zijn vrijgelaten buiten beschouwing gelaten.
  • Voor deze regeling geldt de vermogensgrens genoemd in de WWB.
  • De verstrekking is eenmalig per schooljaar, het schooljaar loopt van 1 juli 2014 tot en met 30 juni 2015. Het bedrag voor het schooljaar 2014-2015 is € 90,- per kind.
  • De overgangsregeling is bedoeld voor kinderen die in augustus/september van het basis- naar het voortgezet onderwijs gaan. Bij de aanvraag van deze regeling dient de overstap naar het vervolgonderwijs te worden aangetoond. Deze bijstand bedraagt voor het schooljaar 2014-2015 € 225,- per kind.

De aanvraag voor de Regeling Schoolfonds 2014-2015 kan worden ingediend via de webshop http://www.ettenleurdoetmee.nl/

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Samenleving in het stadskantoor.

 

 

Zoeken