Asbestdaken verbod vanaf 2024

De rijksoverheid gaat waarschijnlijk vanaf 2024 een verbod invoeren op asbestdaken. Vanaf 2024 moeten alle gemeenten handhaven op dit verbod. Via een lokale en regionale aanpak willen we nu al asbestsaneringen van daken stimuleren. Het stimuleren willen bereiken door onder andere meer kenbaarheid te geven aan de beschikbare subsidie, doelgroepgerichte aanpak en het organiseren van een collectieve saneringsactie.

Subsidie

Wilt u uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de subsidieregeling ‘verwijderen asbestdaken’ van de rijksoverheid. Particulieren, (agrarische) bedrijven en non-profit organisaties kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. Meer informatie over deze subsidie is te raadplegen via www.rvo.nl > subsidies > subsidieregeling verwijderen asbestdaken.

Collectieve sanering

Samen met de regio wordt er in 2019 een regionale collectieve asbest saneringsactie georganiseerd. Het doel van een collectieve sanering is om eigenaren te ontlasten en tegen een scherpere prijs het asbesthoudende golfplatendak te laten saneren en een nieuw dak aan te brengen. Helaas zijn niet alle asbesthoudende daken geschikt voor deze collectieve sanering. Bijvoorbeeld grote oppervlakte en asbesthoudende dakleien zijn niet geschikt voor de collectieve saneringsactie. Meer informatie hierover volgt in 2019.

Heeft u een asbestdak?

De gemeente Etten-Leur maakt op dit moment een inventarisatie van asbestverdachte daken op basis van luchtfoto’s. Van deze inventarisatie wordt een asbestdakenkaart gemaakt. De asbestdakenkaart kunt u na de zomer bekijken op de gemeentelijke website. U kunt op deze kaart  controleren of uw woning of bijgebouw een asbestverdacht dak heeft. Uiteraard informeren wij u zodra de kaart beschikbaar is.

Asbestdak verwijderen?

Als u gaat slopen is een sloopmelding vooraf verplicht, als:

  • De hoeveelheid vrijkomende bouw- en sloopafval geschat wordt op 10 m³ of meer (onder de 10 m³ is meldingvrij).
  • Asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume ondergrens).
  • Golfplaten worden op de Milieustraat als asbesthoudend materiaal behandeld. Ook hiervoor heeft u dus een sloopmelding nodig.

Voor het verwijderen van een asbestdak moet u dus een sloopmelding indienen.

Hoe kunt u een sloopmelding doen?

Een sloopmelding moet u minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden doen. Dit doet u via www.omgevingsloket.nl. Een sloopmelding is gratis.

Verpakken en afvoeren van asbest tot 35 m²

Om asbest aan te leveren bij de Milieustraat heeft u een ‘ontvangstbevestiging sloopmelding’ nodig van de gemeente Etten-Leur. Na het indienen van uw melding via het omgevingsloket, ontvangt u een brief waarin staat of u wel of geen toestemming krijgt om het asbest onder bepaalde voorwaarden in te leveren bij de Milieustraat. Voordat u het asbest bij de Milieustraat brengt, kunt u (met de brief van de gemeente) speciale inpakfolie daar ophalen. Alleen asbest verpakt in deze door de gemeente verstrekte folie wordt geaccepteerd. De folie is gratis. inleveren van asbest op de milieustraat is alleen mogelijk voor particulieren tot een maximum van 35m² per perceel, eenmalig. 

Bij het verwijderen van meer dan 35 m² asbesthoudend materiaal moet de sanering uitgevoerd worden door een gecertificeerde saneerder.

Sloopvergunning

In sommige gevallen is een sloopvergunning nodig. Dit is in het geval als gesloopt wordt in nabijheid van of aan monumenten. Of in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist. Een sloopvergunning vraagt u aan via www.omgevingsloket.nl.

Voor meer informatie over asbest, de sloopmelding en het afvoeren van afval kijkt u op www.afval3xbeter.nl en op de website van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (www.Infomil.nl). U kunt ook contact opnemen met de gemeente Etten-Leur via 14076.

 

 

 

Zoeken