Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) werken in de wijk

De boa werkt wijkgericht en is een eerste aanspreekpunt voor inwoners bij overlast. De taken en bevoegdheden van boa’s zijn afgelopen jaren uitgebreid. Etten-Leur kent vijf vaste wijkboa’s.

Meerdere rollen

De boa’s hebben meerdere rollen. Zij zijn zichtbaar aanwezig op straat. Zo vormt hij of zij de ‘ogen en oren’ van de gemeente en politie en is aanspreekpunt voor inwoners. Deze dienstverlenende rol kan een boa ook actief invullen door inwoners en ondernemers te informeren over allerlei veiligheidsvraagstukken en voorlichting te geven over het nemen van preventieve maatregelen om veel voorkomende criminaliteit te voorkomen. Ook kan de boa in worden gezet bij het begeleiden van evenementen.

Bevoegdheden

Tegelijkertijd heeft de boa ook bevoegdheden om, daar waar overtredingen worden geconstateerd

die de leefbaarheid en veiligheid van de wijk bedreigen, te kunnen handhaven. De boa is bevoegd voor handhaving op diverse terreinen die te maken hebben met de leefbaarheid in de buurt. Voorbeelden hiervan zijn: controle op juist aanbieden van afval, hondenoverlast, parkeren. Ook mag een boa een persoon, die geen medewerking verleent, aanhouden. Gebruik van handboeien behoort hierbij sinds kort tot de mogelijkheden.

Graag in gesprek

“We nodigen mensen van harte uit op straat met ons in gesprek te gaan. We horen graag waar mensen zelf in de wijk aandacht voor willen. We werken intensief samen met de politie en wijkmanagers.” Aldus Angela van den Hondel, juridisch medewerker bij de gemeente. Ook zijn ze eenvoudig te benaderen via hun Twitteraccount: @EL_Wijk_BOA.

De boa’s zijn herkenbaar aan hun uniform. Binnenkort zullen de boa’s ook te zien zijn in een voertuig met een duidelijk herkenbare striping. Hiermee zijn de boa’s in de wijk duidelijk te onderscheiden van de overige gemeentelijke diensten en hulpdiensten.

 

Melding
Wonen-en-Wijken

Zoeken