Ervaart u parkeerhinder als mantelzorger?

Een mantelzorger die met een zorgvrager op stap gaat kan andere behoeften hebben dan een reguliere parkeerder. Wij kunnen ons daarom voorstellen dat er specifieke locaties of situaties zijn, waar u hinder/belemmeringen ondervindt. Deze situaties of locaties wil de gemeente graag nader onderzoeken. Heeft u op bepaalde plaatsen moeilijkheden met parkeren? Neem dan contact met ons op via e-mail ria.pluk@etten-leur.nl of op maandag, dinsdag en donderdag via telefoonnummer 076-5024273

 

Parkeermogelijkheden in Etten-Leur

Voor het grootste deel in Etten-Leur is het vrij parkeren. Voor de volledigheid zijn de andere reguliere parkeermogelijkheden hieronder vermeld:

 

In- en uitstappen/laden en lossen

Volgens de landelijke verkeersregels mag iedere bestuurder stilstaan om personen te laten in- en uitstappen. Dit mag niet op plaatsen waar een stopverbod geldt of op plaatsen voor laden en lossen. Hiervoor mag ook gebruik gemaakt worden van de (bredere) gehandicaptenparkeerplaatsen. Een mantelzorger kan een zorgvrager dicht bij zijn/haar bestemming laten in- of uitstappen en rijdt daarna weg. Uiteraard mag hierbij geen gevaar of hinder worden veroorzaakt voor het andere verkeer.

 

Gehandicaptenparkeerkaart

Als de zorgvrager zelf auto rijdt

Kan de zorgvrager minder dan 100 meter aaneengesloten zelfstandig overbruggen (lopen met/zonder hulpmiddelen) of is hij/zij permanent rolstoelgebonden, dan komt hij/zij in aanmerking voor de Europese Gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder. Hij/zij moet dan wel in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Met deze kaart kan de zorgvrager gebruik maken van de gehandicaptenparkeerplaatsen. Voor deze gehandicaptenparkeerkaart gelden vanaf 1 januari 2017 geen legeskosten (administratiekosten) meer.

 

Passagierskaart

Als de zorgvrager niet zelf auto rijdt kan hij/zij in aanmerking komen voor een ‘gehandicaptenparkeerkaart als passagier’. Hierbij is het van belang of de zorgvrager:

  • Een loopstoornis heeft van langdurige aard. Waardoor hij/zij minder dan 100 meter aaneengesloten met hulpmiddelen (rollator, stokken, krukken e.d.) zelfstandig kan overbruggen.

  • Of als hij/zij permanent rolstoelgebonden is.

  • En continue afhankelijk is van de hulp van een andere persoon voor vervoer van deur tot deur.

U kunt als mantelzorger in zijn/haar aanwezigheid, met zijn/haar ‘gehandicaptenparkeerkaart als passagier’, gebruik maken van de gehandicaptenparkeerplaatsen. Voor deze gehandicaptenparkeerkaart gelden vanaf 1 januari 2017 geen legeskosten (administratiekosten) meer.

 

Parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart is gratis

Met ingang van 1 januari 2017 is het parkeren voor gehandicapten gratis. De gehandicaptenparkeerkaart, als bestuurder of als passagier, moet duidelijk zichtbaar achter de voorruit liggen. Dit geldt voor de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en voor alle betaalde parkeerplaatsen op straat. Deze regeling geldt niet in de parkeergarage Centrum.

 

Parkeervergunning vergunninghoudergebied

Per 1 januari 2017 zijn de vergunninggebieden in Etten-Leur groter geworden. Daar staat tegenover dat de voorzieningen voor bewoners binnen deze gebieden verbeterd zijn.

Bewoners krijgen een 1e en 2e parkeervergunning gratis. Daarnaast kan er gratis een bezoekersparkeervergunning (bezoekersschijf) aangevraagd worden. Met deze bezoekersschijf kan één dag geparkeerd worden binnen het vergunningengebied. Mensen die mantelzorg bieden aan zorgvragers die in het betaald parkeren gebied wonen kunnen gebruik maken van deze bezoekersschijf.

In betaald parkeren gebieden kan men 15 minuten gratis parkeren (wel een parkeerkaartje halen aan de automaat). In deze tijd kan de bezoekersparkeerschijf of de zorgvrager opgehaald/teruggebracht worden.

 

Parkeergarage Centrum

Deze is direct gelegen onder de winkels in het centrum. Bij alle opgangen zijn algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aanwezig. Ook zijn er liften of rolbaanpaden, waarmee gemakkelijk het winkelgebied kan worden bereikt. In de parkeergarage Centrum is het parkeren, ook op de gehandicaptenparkeerplaatsen niet gratis. U betaalt daar het reguliere parkeertarief (max. 5 euro per dag)

 

De Zorgparkeervergunning is een parkeerontheffing voor zorgverlenende professionals. Dit is niet voor mantelzorgers bedoeld.

 

Aanvragen parkeerkaarten/vergunningen

Voor het aanvragen van gehandicaptenparkeerkaarten kunt u contact opnemen met Elz, Startpunt voor welzijn, zorg en wonen. Dit kunt u telefonisch doen, op nummer: (076) 5024025 per e-mail, elz@etten-leur.nl of via www.regelhulp.nl

Een bewoners- en/ of een bezoekersparkeervergunning aanvragen, verlengen, wijzigen of afmelden doet u via het E-loket parkeervergunningen https://www.gemeenteportaal.nl/etten-leur/eloket/index.html

 

Vragen?

Heeft u vragen, belt u dan met de gemeente Etten-Leur via telefoonnummer 14 076. 

Zorg

Zoeken