Algemene informatie over de zorg voor de jeugd sinds 1 januari 2015

 

Jongeren geven Etten-Leur kracht en vitaliteit. Zij verdienen optimale ontwikkelingskansen voor een zelfstandige toekomst. En dat lukt in de meeste gevallen ook: Nederlandse kinderen zijn de gelukkigste van Europa en met 95% van onze kinderen gaat het goed. Een deel van onze jeugd groeit echter niet ‘vanzelf’ op. Zij hebben hulp, ondersteuning of zorg nodig. Ons huidige jeugdstelsel schiet hierin soms tekort. De samenwerking rond gezinnen is bijvoorbeeld niet goed, of bij afwijkend gedrag wordt te snel een medische diagnose gesteld. Daardoor is de druk op (gespecialiseerde) zorg te groot en blijven de uitgaven stijgen. Daarom doen we het anders!

 

Wat is er veranderd?

Tot 2015 lag de zorg voor jeugd bij de provincie, het Rijk en de zorgverzekeraars. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten (financieel) verantwoordelijk voor de jeugdhulp. De Jeugdwet vervangt de 'Wet op de jeugdzorg', maar ook de verschillende andere onderdelen van de jeugdzorg die vroeger onder de Zorgverzekeringswet (geestelijke gezondheidszorg voor jongeren), de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (zorg voor licht verstandelijk beperkte jeugd) en de 'provinciaal gesubsidieerde jeugd- en opvoedhulp vielen.

 

Waarom werkt dit beter?

Met de verandering krijgen we de kans om het jeugdstelsel helemaal anders in te richten. Nu krijg je één vast contactpersoon die samen met jouw gezin bekijkt welke ondersteuning er nodig is. Omdat alle hulpverleners vanuit de gemeente worden aangestuurd, is het veel makkelijker om samen te werken. Maar we vragen de hulpverleners ook om anders te werken. De nadruk komt te liggen op preventie en op hulp in plaats van op medicatie en zorg. Dat is fijner voor de kinderen en gezinnen én het kost ook nog eens minder geld. Maar waar specialistische zorg nodig is, wordt deze natuurlijk geboden.

 

Wat is er precies anders?

Doel van het jeugdstelsel is dat alle kinderen en jongeren in Nederland veilig en gezond opgroeien. We kijken nu samen met het gezin eerst naar wat de kinderen en hun ouders zelf kunnen of wat ze met hulp uit de omgeving kunnen organiseren. De gemeente biedt ondersteuning of zorg op maat dat aanvullend is op de eigen mogelijkheden. Het uitgangspunt is om deze ondersteuning of zorg zo dichtbij mogelijk te regelen. De gemeente heeft daarom met de meeste jeugdhulpverleners die in 2014 jeugdhulp aan kinderen in onze regio boden een contract gesloten.

 

Klik hier voor een filmpje over het Jeugdbos (de regionale visie op zorg voor de jeugd)

 

Ik kreeg in 2014 al zorg, wat betekenen de veranderingen voor mij?

Krijg jij nu al ondersteuning en zorg? Dan verandert er voorlopig niets. We zien 2015 namelijk als overgangsjaar. Je krijgt de zorg of ondersteuning die je nu ontvangt tot je indicatie afloopt, of tot het einde van 2015.Wil je je indicatie na het aflopen verlengen? Neem dan ruim voordat de indicatie afloopt, minimaal 2 maanden, contact op met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). We maken dan een afspraak waarin we samen met jou je situatie bekijken. Wil je nu al meer informatie? Kijk dan eens op http://www.hoeverandertmijnzorg.nl/.

 

Ik krijg nu een PGB, wat betekenen de veranderingen voor mij?

Geen verandering in de zorg

Er verandert niets in de zorg of ondersteuning bij de opvoeding of begeleiding van jouw kind die je rijgt. Je krijgt deze tot aan de datum dat de huidige indicatie afloopt. Welke datum dat is, kun je vinden in het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of van Bureau Jeugdzorg. Deze heb jij in het verleden ontvangen. Valt deze datum in 2016 of verder, dan vervalt de indicatie op 31 december 2015.

Verandering in de financiering (Trekkingsrecht)

Jouw PGB wordt sinds 1 januari 2015 niet meer op jouw eigen bankrekening gestort. De SVB houdt jouw PGB bij en doet de betalingen aan jouw zorgverlener(s). Je geeft aan de SVB de opdracht om jouw zorgverlener(s) te betalen. Heb jij hiervoor de zorgovereenkomst al naar de SVB gestuurd? Het telefoonnummer van de SVB is (030)2648200.

 

Ik heb nog andere vragen

Is jouw vraag nog niet beantwoord? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen

Heb je toch nog een andere vraag. Kijk dan eens op http://www.cjgettenleur.nl/,kom eens langs tijdens het spreekuur op de Kerkwerve 58, bel met (076) 504 0159 of stuur een mail naar info@cjgetten-leur.nl. Je kan ook met al je vragen terecht bij het wijkteam. Kijk op www.etten-leurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor de inlooplocaties en spreekuren waar je vrij kunt binnenlopen. Bellen of mailen kan ook: (076) 502 40 30 of wijkteam@etten-leur.nl.

 

 

Jeugd-en-jongeren

Zoeken