Algemene informatie over de begeleiding naar werk (participatiewet) sinds 1 januari 2015

 

Participatie

Iedereen moet volwaardig mee kunnen doen in de samenleving. Onderdeel daarvan is werken in een reguliere baan. De gemeente en werkgevers in Etten-Leur werken daarom nauw samen om mensen aan een baan te helpen. Maar er zijn ook mensen die geen werk hebben. Iedereen die werkloos is, maar wel (gedeeltelijk) in staat is om te werken én een inkomen nodig heeft, vallen sinds 1 januari 2015 onder één regeling: de Participatiewet. Zo kan de gemeente iedereen helpen bij het vinden van werk, als dat nodig is. En zo komen er zo veel mogelijk mensen in een gewone baan terecht.

Wat is er veranderd?

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor begeleiding van alle inwoners met een bijstandsuitkering (Wwb) en mensen met een arbeidsbeperking die nog wel (gedeeltelijk) kunnen werken. De middelen hiervoor zijn beperkt. We moeten daarom keuzes maken in ondersteuning en begeleiding van al deze werkzoekenden.

Sinds 1 januari 2015 gaan mensen niet meer aan de slag via de Sociale Werkvoorziening of de Wajong. Maar voor iedereen die al in de Sociale Werkvoorziening werkt of een Wajong-uitkering had, blijven deze voorzieningen gewoon bestaan.

Wat betekent dit voor mij?

  • Ben je werkloos maar kan je aan de slag in een reguliere baan? Dan gaat het Werkplein samen met jou op zoek naar een baan. Kan je door een beperking niet zomaar aan de slag in een reguliere baan? Dan gaat de gemeente op zoek naar andere mogelijkheden, bijvoorbeeld beschut werk. Natuurlijk doet de gemeente dat niet alleen, ook werkgevers werken hieraan mee.
  • Wil je een uitkering aanvragen of heb je hulp nodig bij het vinden van werk? Je kan dan contact opnemen met de gemeente. Het maakt dan niet uit of je een beperking hebt of niet.
  • Werkte je in 2014 bij de sociale werkvoorziening? Dan verandert er niks.
  • Ontving je voor 1 januari 2015 al een Wajong-uitkering? Die blijf je via het UWV ontvangen.
  • Ontving je een bijstandsuitkering (WWB)? Je hoeft niets te doen. Zodra er iets verandert in jouw situatie ontvang je daarover persoonlijk bericht.
  • Werkte je in 2014 bij een SW-bedrijf? Je blijft dan bij het SW-bedrijf.

Waar moet ik zijn voor een uitkering of voor hulp bij het vinden van werk?

Neem hiervoor contact op met het Werkplein Hart van West-Brabant. Dat is gevestigd in het stadskantoor. Voor alle (contact)informatie over het Werkplein ga je naar de website www.werkpleinhartvanwest-brabant.nl

Ik heb nog andere vragen

Is jouw vraag nog niet beantwoord? Kijk dan eens bij de veelgestelde vragen.

Heb je toch nog een andere vraag? Je kan met al je vragen terecht bij het wijkteam. Kijk op www.etten-leurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor de locaties en spreekuren waar je vrij kunt binnenlopen. Bellen of mailen kan ook: (076) 502 40 30 of wijkteam@etten-leur.nl.

 

 

Stadskantoor

Zoeken