Verlaging eigen bijdrage Wmo in Etten-Leur alleen voor begeleiding

Op 21 juli verscheen in BN De Stem een artikel over de verlaging van de eigen bijdrage. Dit artikel maakt echter niet goed duidelijk voor wie deze verlaging geldt. Ook schuilt er een fout in dit artikel. Hieronder leest u de juiste informatie.

 

Voor wie geldt de verlaging van de eigen bijdrage?

De verlaging geldt alléén voor die inwoners van de gemeente Etten-Leur die begeleiding ontvangen. De verlaging geldt dus niet voor inwoners die een andere voorziening vanuit de Wmo ontvangen. 

Ook geldt de verlaging van de eigen bijdrage voor begeleiding niet voor inwoners uit andere gemeenten dan Etten-Leur!

Voor wie geldt de verlaging van de eigen bijdrage niet?

Ontvangt u geen begeleiding, maar een andere voorziening van de gemeente? Dan wordt uw eigen bijdrage niet verlaagd. 

U ontvangt dan een van de volgende voorzieningen:

• Een vervoersvoorziening: bijvoorbeeld een scootmobiel, rolstoel, deeltaxipas of aangepaste fiets. Let op: voor begeleiding bij vervoer wordt de eigen bijdrage wel verlaagd!
• Een woonvoorziening: bijvoorbeeld een aanbouw of aanpassing aan uw woning, een traplift, een toiletvoorziening of een douchehulpmiddel
• Huishoudelijke ondersteuning of hulp bij het huishouden

 

Twijfelt u of uw voorziening onder begeleiding valt? Dan mag u uiteraard contact opnemen met het Wmo-loket elz .

Ontvangt u begeleiding?

Als u begeleiding ontvangt, dan heeft u een brief van Wmo-loket elz ontvangen. In deze brief leest u dat de verlaging van de eigen bijdrage geldt vanaf 18 juli tot en met 31 december 2016. In deze periode legt de gemeente €40,- per 4 weken in aan eigen bijdrage bij het CAK. Het maakt hierbij niet uit of u weinig of veel uren begeleiding krijgt per week.

 

Heeft u afgezien van begeleiding vanwege de hoogte van de eigen bijdrage?

Sommige mensen zijn gestopt met hun begeleiding, omdat ze de eigen bijdrage te hoog vonden. Als u deze reden heeft aangegeven bij de gemeente, heeft u ook een brief van ons ontvangen. In deze brief leest u dat de verlaging van de eigen bijdrage geldt vanaf 18 juli tot en met 31 december 2016. Ook leest u dat contact op kunt nemen met Wmo-loket elz wanneer u toch weer begeleiding wilt ontvangen.

 

Waarom verlaagt de gemeente de eigen bijdrage?

Voor 18 juli gaf de gemeente de totale kosten van de begeleiding door aan het CAK. Daardoor kon er een hoge eigen bijdrage ontstaan. Een aantal mensen vond de kosten te hoog en is daarom gestopt met de begeleidingDe gemeente vindt het erg belangrijk dat inwoners die begeleiding nodig hebben deze ook krijgen. Daarom verlaagt de gemeente de eigen bijdrage voor begeleiding.

 

Hoe wordt mijn eigen bijdrage vastgesteld?

Ontvangt u begeleiding? Dan legt de gemeente dus tussen 18 juli en 31 december 2016 €40,- per 4 weken in aan eigen bijdrage bij het CAK.

Het CAK berekent met uw verzamelinkomen en uw belastbaar inkomen wat u zelf kunt bijdragen aan de ondersteuning of voorziening die u ontvangt. Dit noemen ze uw maximale periodebijdrageU hoeft nooit meer te betalen dan deze maximale periodebijdrage! U hoeft ook nooit meer te betalen dan het bedrag wat de gemeente inlegt bij het CAK.

Het CAK houdt bij het bepalen van de eigen bijdrage die u moet betalen ook rekening met andere voorzieningen die u ontvangt. 

Heeft u vragen?

Neemt u dan contact op met Wmo-loket elz. Het loket is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 12.00 uur. U kunt bellen met (076) 502 40 25.

Zorg

Zoeken