Wat is de Wmo-verordening?

De Wmo-verordening is een besluit van de gemeente. Hierin zijn de afspraken vastgelegd over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet is er voor mensen die hulp nodig hebben om mee te kunnen doen in de maatschappij. Zij kunnen bij de gemeente voorzieningen aanvragen. Voorbeelden van voorzieningen zijn: rolstoelen, scootmobielen, huishoudelijke ondersteuning, begeleiding. Er is geen vaste lijst met voorzieningen. De gemeente gaat voor elke aanvraag op zoek naar de beste voorziening. En die verschilt natuurlijk per persoon.

Vijf belangrijke punten uit de Wmo-verordering

1. De Wmo-verordening legt uit wat je moet doen om een voorziening aan te vragen.
De aanvraag verloopt in twee stappen:
Stap 1: de aanmelding
Je laat de gemeente weten dat je een voorziening wilt hebben. Je kunt hiervoor gebruik maken van het formulier op de website, maar je kunt ook een mail sturen elz@etten-leur.nl of bellen met de gemeente, telefoonnummer 14 076. Na de aanmelding wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een afspraak. Tijdens deze afspraak doet de Wmo-consulent onderzoek.

Stap 2: de aanvraag
U hebt met de consulent vastgesteld welke oplossing de beste voor u is. Als dat een Wmo voorziening is, doet u een aanvraag. U vult hiervoor een formulier in en ondertekent dit. Met uw handtekening wordt het een officiële aanvraag.

2. De Wmo-verordening legt uit wanneer je een beroep kunt doen op de Wmo
De Wmo kan iets voor je doen, als je de voorziening nodig hebt om mee te kunnen doen in de maatschappij. Bijvoorbeeld om andere mensen te ontmoeten. De Wmo is er voor mensen die de voorziening niet zelf kunnen kopen. En voor mensen die geen familie of vrienden hebben die kunnen helpen.

3. De Wmo-verordening legt uit wanneer een persoonsgebonden budget een optie is
Soms geeft de gemeente geld, een persoonsgebonden budget. Je koopt dan de voorziening zelf. Dit kan bijvoorbeeld wel als je zelf een goede financiële administratie kan bijhouden. Maar het kan niet als je schulden hebt. Of als je in de war bent.

4. De Wmo-verordening geeft aan of je zelf moet meebetalen
Iedereen die een Wmo voorziening gebruikt, betaalt zelf een beetje mee. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) rekent uit hoe hoog dat bedrag is. Voor rolstoelen en losse voorzieningen voor kinderen betaal je geen eigen bijdrage. En in 2017 en 2018 betaal je ook geen eigen bijdrage voor Begeleiding.

5. De Wmo-verordening geeft aan dat iemand je kan helpen
Wil je dat iemand je helpt bij het contact met de Wmo? Dan mag je iemand bij dit gesprek uitnodigen. Dit kan een familielid of vriend zijn. Maar je kunt ook gratis gebruik maken van de cliëntenondersteuning van onder andere de vertrouwenscoaches. Zij zijn onafhankelijk: zij werken niet voor de gemeente. En ze doen hun best te regelen wat past bij jouw situatie.
 

In de Beleidsregels die de gemeente heeft geschreven, wordt nog veel meer uitgelegd. De Beleidsregels kun je vinden op de website van de gemeente.

Zorg

Zoeken