Wmo-adviesraad

Door het in gebruik stellen van de website http://www.wmoadviesraad-el.nl/ in oktober 2011 kunnen de inwoners van Etten-Leur zich ook digitaal op de hoogte stellen van het werk van de Etten-Leurse Wmo adviesraad.

De gemeente betrekt haar inwoners bij het Wmo-beleid. De onafhankelijke Wmo-adviesraad adviseert – gevraagd en ongevraagd – de gemeente en betrokken organisaties en instellingen onder het motto ‘Meedoen! Dat kan toch iedereen!’. De adviesraad raadpleegt daarbij ook de betreffende achterban en organisaties. Deze adviezen richten zich op het Wmobeleid en de uitvoering en kwaliteit van de dienstverlening. De adviesraad is er niet om individuele knelpunten van inwoners op te lossen. Wel kan het knelpunten signaleren en ideeën aandragen bij de gemeente Etten-Leur.

Als de contacten van inwoners met de gemeente op het brede gebied van maatschappelijke ondersteuning (bijv. welzijn, sociale samenhang en leefbaarheid, opvoedingsondersteuning, vrijwilligerswerk, mantelzorg, hulp in de huishouding, hulpmiddelen in de thuissituatie en vervoersvoorzieningen en rolstoelen) niet lopen zoals men verwacht, dan kan men contact met de Wmo-adviesraad opnemen, zowel schriftelijk met het secretariaat als via de website.

Juist in deze tijd van bezuinigingen en de vele veranderingen in de taken van de gemeente op het gebied van de Wmo is de communicatie met inwoners over aard, inhoud en omvang van deze veranderingen voor de Wmo-adviesraad een belangrijke inzet van de activiteiten. 

Zoeken