Eerste nieuwsbrief Zuidwest 380kV Oost beschikbaar

Het ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu werken samen met netbeheerder TenneT aan een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland (Zuid-West 380 kV West) en Rilland en Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost). Om iedereen die hierin is geïnteresseerd op de hoogte te houden van de ontwikkelingen om te komen tot een voorkeurstracé Oost, zullen de ministeries en TenneT regelmatig een nieuwsbrief publiceren die altijd op de website www.zuid-west380kv.nl zal worden gepubliceerd.

Vanaf deze week is de eerste nieuwsbrief beschikbaar. Deze kunt u vinden onder  http://www.zuid-west380kv.nl/zuid-west-380kv-oost/publicaties

Onderwerpen

In dit nummer meer informatie over de nieuwe voorstellen voor alternatieve tracés die de regio zelf heeft aangedragen. De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu buigen zich nu over deze alternatieven samen met onderzoeksbureau Deltares. Deze zomer besluiten zij welke alternatieve tracés verder onderzocht worden. Ook leest u onder meer wat de standpunten zijn van de partijen die de voorstellen hebben ingediend en over het onderzoek dat nu gaande is.

Nog eenvoudiger

Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst graag in uw mail ontvangen, meld u dan aan voor deze nieuwsbrief via de homepage op dezelfde website (http://www.zuid-west380kv.nl/nieuwsbrieven/aanmelden).

 

Zoeken