Tweede nieuwsbrief Zuidwest 380kV Oost beschikbaar

Het ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu werken samen met netbeheerder TenneT aan een nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Rilland (Zuid-West 380 kV West) en Rilland en Tilburg (Zuid-West 380 kV Oost). Om iedereen die hierin is geïnteresseerd op de hoogte te houden van de ontwikkelingen om te komen tot een voorkeurstracé Oost, zullen de ministeries en TenneT regelmatig een nieuwsbrief publiceren die altijd op de website www.zuid-west380kv.nl zal worden gepubliceerd.

Vanaf deze week is de eerste nieuwsbrief beschikbaar. Deze kunt u vinden onder http://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg/nieuws/tweede-nieuwsbrief-beschikbaar

Inloopavonden

In dit nummer meer informatie als voorbereiding op de informatieavonden. Van 28 juni tot en met 6 juli kunt u namelijk één van de vijf informatieavonden over de nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding tussen Rilland en Tilburg bezoeken. Alle informatie, zoals data, tijden en locaties, vindt u op: http://www.zuid-west380kv.nl/rilland-tilburg/nieuws/vijf-informatieavonden-zuid-west-380-kv-oost

Nog eenvoudiger

Mocht u de nieuwsbrief in de toekomst graag in uw mail ontvangen, meld u dan aan voor deze nieuwsbrief via de homepage op dezelfde website (http://www.zuid-west380kv.nl/nieuwsbrieven/aanmelden).

 

Zoeken