De juiste gegevens voor de juiste WOZ-waarde

Jaarlijks stelt de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) de waarde vast van alle woningen in de gemeenten waarvoor zij werken. Dit is verplicht volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De WOZ-waarde staat op het jaarlijkse aanslagbiljet van woningeigenaren en is de basis voor de gemeente-, waterschaps- en inkomstenbelasting. Het is daarom belangrijk dat de WOZ-waarde op de juiste gegevens is gebaseerd. Met de interactieve voormelding kunnen woningeigenaren nu hun gegevens bekijken en vooraf fouten of wijzigingen doorgeven. Zo bepaalt de BWB samen met de woningeigenaar de juiste waarde van de woning. Dat voorkomt bezwaren en correcties achteraf.

Woningeigenaar en BWB beheren samen gegevens

De BWB beheert administratieve gegevens over woningen. De woningeigenaar heeft zelf vaak het beste beeld van de actuele omstandigheden van de woning. Met de interactieve voormelding zijn woningeigenaren tijdig in de gelegenheid om die gegevens digitaal te controleren. Dat kan voor woningen in de gemeenten Bergen op Zoom, Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht en Zundert. Met deze controle verbeteren de gegevens van de BWB, voor een nauwkeuriger berekening van de WOZ-waarde. Wijzigingen of aanvullingen kunnen gevolgen hebben voor het vaststellen van de WOZ-waarde in februari 2018.

Controleren gegevens

Sinds 1 augustus 2017 kunnen woningeigenaren op www.bwbrabant.nl de gegevens van hun woning bekijken, controleren, wijzigen en aanvullen. Via de button 'Mijn WOZ voormelding' en het aanmeldingsscherm van DigiD krijgen zij toegang tot Mijn WOZ, waar de gegevens van de woning staan. Na controle zijn er twee mogelijkheden: de eigenaar is akkoord met de gegevens of geeft de wijzigingen door. In beide gevallen geeft de woningeigenaar dit door aan de BWB. De BWB onderzoekt en controleert de voorgestelde wijzigingen en aanvullingen. De woningeigenaar krijgt daarna een e-mail van de BWB, wat er met het voorstel is gebeurd.