Verkoop agrarische gronden Buitengebied als beleggingsobject

Op verschillende plaatsen in het buitengebied van de gemeente Etten-Leur bieden vastgoedbedrijven actief agrarische gronden als beleggingsobject te koop aan. Zij wekken daarbij soms de suggestie dat de gemeente Etten-Leur van plan is om op termijn de bestemming van agrarisch grond naar bouwgrond te veranderen. De gronden worden zo meer waard.

Op dit moment heeft de gemeente Etten-Leur geen concrete plannen voor de uitbreiding van het stedelijk gebied. Zij zet vooral in op nieuwbouw binnen het stedelijk gebied.

Het staat grondeigenaren volledig vrij om hun gronden op te splitsen en in deelpercelen te verkopen. Hou er wel rekening mee dat de gemeente bepaalt waarvoor gronden nu en in de toekomst mogen worden gebruikt.

Mocht u koop overwegen dan adviseren wij u, voorafgaand aan het doen van een investering, zich ervan te vergewissen wat de toekomstpotentie is van de kavels waarin u geïnteresseerd bent.

Het bestemmingsplan Buitengebied kunt u raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.etten-leur.nl > Plannen en (ver)bouwen > Bestemmingsplannen > Buitengebied.