VER bijlage 2 ontheffing Wet natuurbescherming

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘VER bijlage 2 ontheffing Wet natuurbescherming’, 24 februari 2022, pdf, 1MB