Ruimte voor Ruimte

Hieronder vindt u de beleidsregels voor het toevoegen van een Ruimte voor Ruimte-woning in de gemeente Etten-Leur. In de “Handreiking” vindt u kort en bondig de provinciale en gemeentelijke voorwaarden plus een stappenplan om te bepalen wat uw mogelijkheden zijn. Daarnaast is het volledige beleidsdocument toegevoegd, waarin u ook de achtergrond, gedetailleerdere informatie en een aantal voorbeelden kunt vinden.