Het geconsolideerde bestemmingsplan

Het bestemmingsplan 'Buitengebied geconsolideerd' is een geconsolideerde versie van het bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Etten-Leur. Een geconsolideerd bestemmingsplan heeft geen juridische status, maar is een werkversie waarin verschillende bestemmingsplannen zijn gecombineerd tot één leesbare versie. Een geconsolideerd plan biedt hierdoor in één oogopslag duidelijkheid over de bestemmingsplanregeling binnen het plangebied.

In deze geconsolideerde versie zijn de volgende bestemmingsplannen verwerkt: