Bijlage 13 bij toelichting_Beoordeling zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan en MER incl. besluitvorming raad

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Bijlage 13 bij toelichting_Beoordeling zienswijzen ontwerp-bestemmingsplan en MER incl. besluitvorming raad’, 20 november 2013, pdf, 541kB