Bijlage 8 bij toelichting_Toetsingsadvies over het MER van de Commissie voor de milieueffectrapportage

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Bijlage 8 bij toelichting_Toetsingsadvies over het MER van de Commissie voor de milieueffectrapportage’, 20 november 2013, pdf, 2MB