Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Buitengebied

Gebruik de onderstaande link om het document te downloaden.

Download ‘Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Buitengebied’, 19 november 2013, pdf, 341kB