Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-Leur

Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-LeurDoor de Vereniging Glastuinbouw Etten-Leur is in samenwerking met diverse organisaties, waaronder natuur- en milieuorganisaties, een gebiedsvisie voor de glastuinbouw in Etten-Leur opgesteld, genaamd Gebiedsvisie Herstructurering Glastuinbouw Etten-Leur. Op 4 november 2008 heeft de gemeenteraad van Etten-Leur een besluit genomen over de gebiedsvisie. Op enkele kleine onderdelen na heeft de gemeenteraad met de gebiedsvisie ingestemd. Het is de bedoeling de besluitvorming over de gebiedsvisie te vertalen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied en in afwachting daarvan de gebiedsvisie en de besluitvorming daarover te hanteren als uitgangspunt voor eventuele individuele planologische procedures. Hier zijn diverse stukken geplaatst. Behalve de gebiedsvisie met bijbehorend kaartmateriaal onder andere ook het raadsbesluit en het daaraan ten grondslag liggende raadsvoorstel.