Ontwerp wijzigingsplan Natuurontwikkeling Kelsdonk-Zwermlaken - Toelichting bijlage 3 - Vooroverlegreactie Waterschap

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Ontwerp wijzigingsplan Natuurontwikkeling Kelsdonk-Zwermlaken - Toelichting bijlage 3 - Vooroverlegreactie Waterschap’, 27 februari 2023, pdf, 89kB