De Transitievisie Warmte

Op 20 september heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte vastgesteld.
Willen we de gevolgen van klimaatverandering beperken, dan moeten we samen de CO2-uitstoot drastisch naar beneden brengen.
Eén van de belangrijke stappen is het beperken van het gebruik van aardgas, hier komt namelijk CO2 bij vrij.
Dit gaat niet van de ene op de andere dag. Hiervoor hebben we de Transitievisie Warmte opgesteld.
Deze routekaart beschrijft de stappen die er gezet moeten worden om uiteindelijk aardgasvrij te zijn.
Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de overstap voor iedereen haalbaar en betaalbaar is.