Informatieplicht energiebesparing

Per 1 juli 2019 hebben bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas verbruiken de informatieplicht over energiebesparende maatregelen. Deze informatieplicht is aanvullend op de reeds geldende energiebesparingsplicht.

Meer informatie hierover is te vinden op:

De bedrijven en instellingen die onder de besparings- en informatieplicht vallen dienen uiterlijk op 1 juli 2019 via de website van RVO te hebben gerapporteerd welke energiebesparende maatregelen zijn genomen!
De rapportage tool is hier te vinden: https://mijn.rvo.nl/informatieplicht-energiebesparing.

Wat houdt de informatieplicht in?

Valt uw inrichting onder de informatieplicht? Dan moet u uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen.

Als uitgangspunt gebruikt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Voor 19 bedrijfstakken zijn er EML's opgesteld. Na de eerste rapportage in 2019 moet u om de 4 jaar uw bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen op uw inrichting. Voor de rapportage van de informatieplicht is sinds eind februari 2019 het eLoket van RVO.nl beschikbaar.

Wanneer geldt de informatieplicht?

U rapporteert uiterlijk 1 juli 2019 in eLoket welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. De maandelijkse planning ziet er als volgt uit:

  • eind februari 2019: eLoket open voor het rapporteren van energiebesparende maatregelen
  • 5 maart 2019: publicatie in de Staatscourant van de geactualiseerde Erkende Maatregelenlijsten energiebesparing (EML) voor 19 bedrijfstakken
  • 19 maart 2019: webinar Informatieplicht en eLoket
  • april 2019: de geactualiseerde bijlage 10 van het Activiteitenbesluit treedt in werking
  • 1 juli 2019: uiterste datum waarop u in eLoket kunt rapporteren om te voldoen aan de informatieplicht