Regionale Energie Strategie (RES)

In het Nederlandse Klimaatakkoord (2019) is afgesproken om samen de hoeveelheid CO2 flink te verminderen. Dat doen we onder andere door meer duurzame energie te gaan opwekken. Iedere regio in Nederland werkt daarom aan een RES. Ook de Regio West-Brabant. Hierin omschrijven we hoe we als regio de komende periode duurzame energie gaan opwekken. De RES wordt iedere 2 jaar geactualiseerd.

www.energieregiowb.nl

Vanaf begin 2022 is ‘Brabant Praat’ georganiseerd. In een reeks bijeenkomsten gaan 200 Brabanders de politiek advies geven over de energierekening van de toekomst. Via loting is de groep mensen samengesteld. De uitkomst van de gesprekken gebruiken we voor de RES 2.0.

www.brabantpraat.nl