Aanvraag SDE+ subsidie voor ondernemers

Landelijke subsidie voor zonnepanelen

Gaat u hernieuwbare energie produceren? Dan kunt u gebruikmaken van de landelijke subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+).
De regeling richt zich op bedrijven en (non-profit)instellingen. Er zijn zes categorieën: biomassa, geothermie, water, wind en zon.

Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.
2019 is het laatste jaar waarin de SDE+ in de huidige vorm bestaat. Vanaf 2020 wordt de SDE+ verbreed, onder de noemer Stimuleringsregeling Duurzame Energietransitie (SDE++).
De regeling SDE++ zal de uitrol van duurzame energie en CO2 -reducerende technieken gaan stimuleren door de onrendabele top van deze technieken te vergoeden. Dit zal, net als bij de huidige SDE+-regeling, door middel van een exploitatiesubsidie gebeuren.

De subsidieregeling opent op 12 maart om 9.00 uur en sluit op 4 april om 17.00 uur. De subsidieregeling werkt als een veiling: wie het minst vraag en het eerst biedt, maakt de grootste kans om de subsidieaanvraag gehonoreerd te krijgen.

Stimuleren zonnepanelen op bedrijven en (non-profit)instellingen 

De gemeente Etten-Leur wil organisaties in de gemeente stimuleren om hun vastgoed te verduurzamen door zonnepanelen te plaatsen. Dankzij het plaatsen van zonnepanelen verduurzaamt u uw eigen energieverbruik en verlaagt u uw energienota.
U draagt bij aan een beter milieu en uw pand scoort beter in de verschillende energielabels.

De gemeente Etten-Leur werkt samen met Greenspread om u te helpen verduurzamen. Greenspread is een onafhankelijk adviesbureau met ervaring op het gebied van verduurzaming van vastgoed, het aanvragen van subsidies en het aantrekken van financiering.
Greenspread biedt voor de komende SDE+-ronde twee producten aan:

  1. Een quickscan 
  2. Een haalbaarheidsonderzoek 

Greenspread voert een quickscan uit voor €250 exclusief btw

De quickscan geeft u inzicht in:

  • Het aantal panelen dat ongeveer op uw dak geplaatst kan worden
  • De investering die ongeveer met een dergelijk systeem gepaard gaat
  • De verwachte energieproductie van het zonne-energiesysteem, rekening houdend met oriëntatie en hellingshoek en eventuele beschaduwing
  • De verwachte jaarlijkse besparing op uw energienota
  • Eventuele financieringslasten
  • De verwachte terugverdientijd

Voor het uitvoeren van de quickscan (niet het haalbaarheidsonderzoek) biedt de gemeente een bijdrage van € 200,- aan de éérste 10 ondernemers die zich bij de gemeente melden (zie verderop in dit bericht bij financiële tegemoetkoming van gemeente).
Greenspread vraagt de SDE+ voor u aan en doet dit als intermediair namens u. Wanneer u de subsidie gegund krijgt, bent u dus niet gebonden aan Greenspread.
Uiterlijk kunt u hen wel vragen u verder te helpen bij de realisatie en/of financiering van de zonnepaneleninstallatie maar daar bent u vrij in.

Voorbeelden

Via de onderstaande links kunt u een voorbeeld downloaden van zowel een quickscan als een haalbaarheidsonderzoek. U kunt tevens de checklist en het opdrachtformulier downloaden.

Interesse

Bent u geïnteresseerd in een quickscan of een haalbaarheidsonderzoek, meld u dan aan. Dit doet u door het opdrachtformulier te downloaden, in te vullen, te ondertekenen en gescand te mailen naar sde@greenspread.nl
Alle aanvragen voor een quickscan die volledig vóór 12 maart worden aangeleverd, zullen in behandeling worden genomen voor de SDE+ fase 2 die open gaat op 18 maart om 17.00.

Financiële tegemoetkoming van gemeente

Om u te helpen om nog dit voorjaar werk te maken van een subsidie voor de duurzame opwekking van energie op uw dak, biedt de gemeente u een financiële tegemoetkoming van € 200,-  voor het laten uitvoeren van een quickscan door Greenspread.
De eerste tien aanvragers kunnen deze bijdrage ontvangen.

Hoe kunt u de financiële tegemoetkoming ontvangen?

Om in aanmerking te komen voor de financiële tegemoetkoming, vult u het opdrachtformulier van Greenspread voor de QuickScan in. U levert dit formulier vóór 12 maart 2019 per mail aan bij Jac.beekers@etten-leur.nl. Vermeld in de mail ook het bankrekeningnummer waar de bijdrage op overgemaakt mag worden. Indien u bij de eerste tien aanvragers hoort en de gevraagde gegevens volledig hebt aangeleverd, ontvangt u van ons een subsidiebeschikking. Na ontvangst van de subsidiebeschikking stuurt u zélf uiterlijk 12 maart 2019 de opdracht aan Greenspread, dit kan middels hetzelfde opdrachtformulier.

In de subsidiebeschikking staat vermeld dat u de bijdrage van € 200,- ontvangt na bewijs van betaling aan, en uitvoering van de QuickScan door, Greenspread. Indien u niet aan deze voorwaarde in de subsidiebeschikking kunt voldoen, zult u de bijdrage niet ontvangen.

Meer informatie op