Buurtnatuur- en buurtwaterfonds voor groene burgerinitiatieven (natuurverenigingen, stichtingen en ZZP-ers) - subsidie

Het Buurtwater- en natuurfonds van de provincie Noord-Brabant, waterschappen Brabantse Delta, Aa en Maas en De Dommel en het Prins Bernhard Cultuurfonds investeert in prettige, leefbare buurten door de inzet van buurtgerichte natuur- en waterprojecten.

Het fonds ondersteunt kleinschalige natuur- en waterprojecten die samen met bewoners worden gerealiseerd en die zorgen voor positieve effecten op klimaat, waterbewustzijn, educatie en een gezonde, duurzame leefomgeving. Zoals bijvoorbeeld natuurspeelplaatsen, geveltuintjes, stadslandbouw, het vergroenen van de openbare ruimte of de aanleg van groene daken.

Voorwaarden en aanvragen

Informatie over beschikbaarheid, alle voorwaarden en de mogelijkheid om subsidie Buurtnatuur en buurtwater aan te vragen vindt u in het loket. 

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur-en-landschap/subsidies-natuur-en-landschap/buurtnatuur-en-buurtwaterfonds-voor-groene-burgerinitiatieven