Leefgebied van de bij (voor agrariërs) - subsidie

Het gaat in onze provincie niet goed met wilde bijen. Bijen zijn niet alleen belangrijk voor de natuur en de biodiversiteit, maar ook voor de land- en tuinbouw. Daarom kunnen projecten worden ingediend die bijdragen aan betere leefgebieden voor bijen.    

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • voor gemeenten is een voorwaarde dat het ecologisch wegbermbeheer ook na de subsidieperiode wordt uitgevoerd;
  • voor de agrarisch ondernemers geldt dat het maatregelen betreft die én bijdragen aan het leefgebied van de bij maar ook op termijn bedrijfseconomisch rendabel zijn.


Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 8 (Leefgebied van de bij) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant.

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/natuur__leefgebied_van_de_bij_subsidie_13022