Ondernemen voor natuur (ondernemingen en eigenaren van landgoederen) - subsidie

De provincie wil de ontwikkeling en het beheer van natuur en landschap mede vorm geven vanuit economisch initiatieven en ondernemerschap. Ook wil zij stimuleren dat de economische en sociaal maatschappelijke waarden van natuur op innovatieve wijze benut wordt, waarbij een deel van de financiële opbrengsten ten goede komen aan natuur. Deze samenwerking is goed voor de natuur en milieu en de ontwikkeling van de Brabantse economie.

Voorwaarden

  • het project wordt uitgevoerd in het landelijk gebied van de provincie Noord-Brabant;
  • het projectplan bevat in ieder geval een analyse van financiële risico’s en kansen.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 5 (Ondernemen voor natuur) van de Subsidieregeling natuur Noord-Brabant 2016.

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/natuur__ondernemen_voor_natuur_subsidie_13025