Etten-Leur in de prijzen

In de voorbije periode hebben verschillende instanties en organisaties prijzen e.d. toegekend aan de gemeente Etten-Leur voor haar opvallende inspanningen op diverse terreinen.

1998 - Etten-Leur wint de Brabantse Energieprijs met een project van 38 woningen in de toen nieuwe wijk De Keen;

1999 - Etten-Leur wint de EPL-prijs voor de hoogste energie-ambitie in Nederland met de nieuwbouwwijk Schoenmakershoek;

2000 - Etten-Leur wint de publieksprijs Energy Awards met een project van 43 energieneutrale woningen in de wijk De Keen;

2000 - Etten-Leur wint de MKB-gemeenteprijs als meest ondernemersvriendelijke gemeente van Noord-Brabant. Twee jaar later eindigt Etten-Leur op de tweede plaats van de genomineerden;

2001 - Etten-Leur wint de Energy Award voor duurzame energie (betreft het totale gemeentelijke beleid op het gebied van duurzame energie);

2003 - Etten-Leur verwerft Erkenning als pionier op het gebied van energiebewust bouwen en wonen;

2004 - Etten-Leur wint de Duurzaamheidsprijs van de provincie Noord-Brabant voor de schoonmaakcampagne “Hé, doe je dat thuis ook ?”met daarbij een geldbedrag van € 1.000,=;

2004 - Etten-Leur wint de “Bronzen baksteen” van de Kamer van Koophandel voor West-Brabant vanwege zijn woningbouwproduktie;

2005 - Etten-Leur ontvangt van de Europese Unie de “Gouden Ster” vanwege zijn aandeel in de Siauliai Days als onderdeel van het stedenbandproject met de zusterstad Siauliai in Litouwen.

2005 - (november) Etten-Leur met 23 van de 24 te behalen punten eerste op de ranglijst van het Klimaat Actie Peil van Milieudefensie.

2005 - Etten-Leur wint voor de 2e keer de “Bronzen Baksteen” van de Kamer van Koophandel voor West-Brabant vanwege zijn woningbouwproduktie;

2006 - De Nederlandse Raad van Winkelcentra kent de Jaarprijs 2006 toe aan het Centrumplan Etten-Leur.

2006 - Ministerie van VROM kent via SenterNovem de prijs “De Koploper 2006” toe aan de gemeente Etten-Leur.

2006 - Etten-Leur is één van de vier genomineerden voor de tweejaarlijkse landelijke FGH Vastgoedprijs. Winnaar is geworden Hotel Des Indes in Den Haag.

2006 - Organisatie P1 in Den Haag, die landelijk meer dan 50 openbare parkeergarages beheert en exploiteert: “Combinatie Parkeergarage-Winkelhart Etten-Leur is uitstekend” (Top 5 van Nederland).

2007 - Aan Etten-Leur is als een van de eerste drie gemeenten in Nederland toegekend de European Energy Award – internationaal gezien een belangrijke waardering voor gemeenten die een meer dan gemiddeld energie- en klimaatbeleid voeren.

2008 - De warenmarkt, die wekelijks op woensdag wordt gehouden in het centrum van Etten-Leur, heeft de vijfde plaats behaald bij de verkiezing van “Beste markt van Nederland”. De Etten-Leurse weekmarkt is daarmee wel de beste van Zuid-Nederland.

2008 - Mevrouw mr. Sigrid Schilder Spel, werkzaam als advocaat bij de gemeente Etten-Leur, is op 22 mei uitgeroepen tot Gemeentejurist 2008. Dat is bekendgemaakt in Hilversum, waar de Stichting Beroepsopleiding Gemeentejuristen (SBG) het vijfjarige bestaan vierde.

2009 -Etten-Leur is met 13 andere gemeenten in West-Brabant en de gemeente Tholen in het zonnetje gezet op het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 9 juni. De regio kreeg de schouderklop voor de succesvolle aanpak van regeldruk, waardoor de administratieve lasten in deze gemeenten met 51 procent afnemen.

2010 - Loek Hermans, voorzitter van MKB-Nederland, heeft op 27 mei 2010 de vijftigste door DHV uitgevoerde kwaliteitsscan van een bedrijventerrein in ontvangst genomen. Vosdonk scoort nu drie sterren en heeft potentie voor vier sterren.

2010 - Op 6 oktober 2010 zijn de Antwoord© Awards uitgereikt. De zilveren oorkonde ging naar concernadviseur Simon Rijsdijk als ‘Antwoord© ambassadeur van het eerste uur’. Hij ontving de sculptuur ‘Handdruk’ en de Antwoord© Awards Oorkonde. Alle winnaars werden geprezen om hun resultaatgerichte en enthousiasmerende inzet om de dienstverlening aan burgers en ondernemers daadwerkelijk te verbeteren.

2011 – Etten-Leur heeft op 24 februari 2011 als eerste gemeente in Nederland de koppeling tussen de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de GBA in productie genomen.

2011 - Ondernemers in Noord-Brabant hebben Etten-Leur op 10 juni 2011 uitverkozen tot MKB-vriendelijkste gemeente van de provincie. De gemeente scoort vooral goed als het gaat om gemeentelijke lasten, dienstverlening en informatieverstrekking.

2011 - Op 17 oktober is bekendgemaakt dat de woensdagmarkt in Etten-Leur-Centrum de beste weekmarkt van Nederland 2011 is. Op 27 juni maakte het HBD al de finalisten bekend: de woensdagmarkt in Etten-Leur, de vrijdagmarkt in Bilthoven en de markt op vrijdag in Maastricht.

2012 - In een sterk bezette competitie, met deelnemers uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Estland en Zweden is Etten-Leur tot winnaar uitgeroepen als warmtepompstad 2012. Tijdens het 5e EHPA Warmtepompforum op 7 mei in Milaan heeft de voorzitter van de Dutch Heat Pump Association, dhr Peter Wagener, de prijs namens de gemeente Etten-Leur hiervoor in ontvangst genomen. Hij heeft op 31 mei de Award overhandigd aan wethouder Jean-Pierre Schouw.

2012 – Op 8 september is door prinses Laurentien de nationale alfabetiseringsprijs in de categorie 'Durven' uitgereikt aan kenniscentrum Calibris voor het West-Brabantse zorgproject WelSlagen. Een mooi voorbeeld van regionale samenwerking vanuit de drie O’s. Op het Etten-Leurse Werkplein is ook invulling gegeven aan dit project.

2013 – Op 8 oktober zijn de gemeenten Soest, Diemen en Etten-Leur uitgeroepen tot de best scorende gemeenten in de Beste Werkgevers Award 2013 van Effectory en Intermediair.

2015 - Nominatie als Best Bestuurde Decentrale Overheid 2015. Verkiezing is uitgeschreven door Binnenlands Bestuur.

2016 - Gemeente Etten-Leur is met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) aangesloten op het landelijke systeem. We zijn landelijk de 52e gemeente en de 9e gemeente van de Provincie Noord-Brabant die volledig is aangesloten.

2016 - Etten-Leur is de bestscorende gemeente in West-Brabant in de Nationale monitor duurzame gemeenten 2016 (onderzoek van Telos).