Informatie CoronaToegangsBewijs CTB aanvraag

Ondersteuningsgelden voor controle coronatoegangsbewijs

Inhoud:

 • Aanvragen
 • Toekenning
 • Uitkeren
 • Beoordelingsregels
 • Algemene informatie over de ondersteuningsgelden CTB
 • Aanvraagformulier

LET OP: alle declaraties moeten uiterlijk 11 april 2022 ingediend zijn.  Na deze datum nemen we geen declaraties meer in behandeling.
 

Deze regeling heeft betrekking op het tijdvak van 1 januari 2022 tot en met 26 maart 2022. De regeling is bedoeld voor verschillende sectoren zoals horecaondernemers, sportclubs en sportverenigingen en organisaties voor kunst- en cultuurbeoefening die belast waren met CTB-plicht én deze ook uitvoerden.

Let op: voor sommige sectoren is de CTB-plicht vervallen per 25 februari 2022. Voor hen geldt de regeling voor een periode van 1 januari 2022 tot en met 25 februari 2022.

Aanvragen

 • Voor het aanvragen van ondersteuningsgelden voor de controle op CTB gebruikt u het aanvraagformulier;
 • Uit de aanvraag moet blijken dat in het betreffende tijdvak de controle op het CTB daadwerkelijk is uitgevoerd;
 • In de aanvraag voegt u een onderbouwing toe van de kosten die u wilt declareren.

Toekenning

 • Een reactie op uw aanvraag ontvangt u op het opgegeven e-mailadres;
 • Na de beoordeling laten wij aan u weten of we uw aanvraag toekennen;
 • Uit de toekenning blijkt welk bedrag we aan u uitkeren;
 • Factoren die van belang zijn voor toekenning zijn:
  • of u de controle op het CTB uitvoerde;
  • of de kosten passen binnen het kader van de regeling;
  • of de kosten in voldoende mate onderbouwd en redelijk zijn;

Uitkeren

 • U ontvangt de tegemoetkoming in de maand mei 2022.

Beoordelingsregels

We vergoeden niet alle kosten. Het gaat om een financiële tegemoetkoming voor de extra kosten die u in verband met CTB-controles heeft gemaakt.

De volgende punten worden gebruikt om de individuele aanvragen te beoordelen:

1.1 De Rijksoverheid stelde het geld beschikbaar. De verdeling vindt plaats binnen de kaders die zij hebben gesteld.

1.2 De regeling is bedoeld voor iedere sector die verplicht moest meewerken aan de maatregel met het coronatoegangsbewijs (CTB). Dit is niet afhankelijk van de grootte van het bedrijf of organisatie.

De volgende kosten komen in aanmerking:

Vergoedbare kosten

1. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
2. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder 1;
3. in geval van externe inhuur: de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
4. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
5. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4.

Niet vergoedbare kosten

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:
1. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022;
2. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.
3. kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.