Brexit en burgerzaken

Brexit en burgerzaken

Binnenkort zullen de Britten waarschijnlijk uit de EU stappen. De Britten hebben op 29 maart 2017 de zogenaamde artikel 50 procedure gestart (het opzeggen van het lidmaatschap van de EU). Tot 31 januari 2020 zitten de Britten nog in de EU, tot die tijd behouden de Britten hun rechten.

Op de onderstaande website vindt u de meest actuele informatie over de Brexit:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit

Verblijfsvergunning

Voor de Britten in Nederland geld het volgende voor het verblijfsrecht.

Van belang is of er een Deal of No Deal komt. Als de Brexit doorgaat, dan zijn Britten vanaf die datum, nu 31 januari 2020 geen EU-burger meer, maar gewone vreemdelingen. Britten die op of na de datum dat de Britten uit de EU stappen naar Nederland komen, moeten een verblijfsvergunning aanvragen en kunnen alleen in de BRP ingeschreven worden als ze rechtmatig verblijf in de zin van de Wet BRP hebben. Er geldt geen MVV (machtiging tot voorlopig verblijf)-eis voor Britten. Ze kunnen en moeten dus wel een verblijfsvergunning aanvragen en vanaf het moment van de aanvraag is er rechtmatig verblijf in de zin van de Wet BRP.

Wat u nu al kunt doen

Registreer u in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar u woont. Zo kan de Nederlandse overheid u bereiken als dat nodig is.

Vraag DigiD aan. Met DigiD kunt u bijvoorbeeld eenvoudig een online aanvraag indienen bij de IND. Hebt u wel een DigiD, maar nog niet de sms-controle ingesteld? Activeer dit dan via uw MijnDigiD.

Zorg ervoor dat u ook digitale post van de IND kunt ontvangen. De IND heeft bijvoorbeeld tijdelijke verblijfsvergunningen om de rechten van VK-onderdanen in Nederland te garanderen bij een no-deal Brexit, ook digitaal gestuurd. Meld u aan voor de ontvangst van digitale post van de IND door met uw DigiD in te loggen bij MijnOverheid.nl op https://mijn.overheid.nl/. Daar kunt u in uw Berichtenbox digitale post van overheidsorganisaties zoals de IND ontvangen. Ga naar Instellingen en vink bij Landelijke Organisaties Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) aan.

Meer informatie over het verblijfsrecht vindt u op de volgende website:

https://ind.nl/Paginas/Brexit.aspx

Reisdocumenten

Heb ik na de Brexit een paspoort nodig voor een bezoek aan het Verenigd Koninkrijk?

Ja. U heeft nu ook al een geldig paspoort of geldige identiteitskaart nodig voor een bezoek aan de landen van het Verenigd Koninkrijk (VK), namelijk Engeland, Schotland Wales en Noord-Ierland. Een no deal wordt vanaf 1 januari 2021 een identiteitskaart mogelijk niet langer geaccepteerd om het VK mee in of uit te reizen.

Deal

Na de Brexit komt er mogelijk een overgangsperiode tot en met 31 december 2020. De overgangsperiode is een onderdeel van het terugtrekkingsakkoord waar de Europese Unie (EU) en het VK over onderhandelen. Tijdens deze overgangsperiode blijven de EU-regels in het VK nog gelden. De nationale identiteitskaarten van EU-burgers als document om het VK mee in of uit te reizen, blijven geldig. Ook kunnen EU-burgers nog tenminste 5 jaar na het einde van de overgangsperiode op een identiteitskaart naar het VK reizen.

No deal

Als de EU en het VK er niet in slagen een terugtrekkingsakkoord te sluiten, gaan de hierboven genoemde afspraken niet door.
Het VK heeft aangegeven dat de Europese ID-kaart in geval van een no deal in de loop van 2020 niet langer kan worden gebruikt als geldig reisdocument. Binnenkort maakt de Britse overheid hierover meer informatie bekend

Meer informatie over reisdocumenten en de Brexit is te vinden op de volgende website:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/brexit/vraag-en-antwoord/heb-ik-na-de-brexit-een-paspoort-nodig-voor-een-bezoek-aan-het-verenigd-koninkrijk

Rijbewijzen

Als er geen overeenkomst tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk is op de voorgenomen Brexit-datum, dan hoort het Verenigd Koninkrijk niet meer bij de EU/EVA-landen. Wat betekent dit voor u? 

Heeft u een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk en woont u in Nederland?
Staat u voor de Brexit-datum ingeschreven bij een Nederlandse gemeente (in de Basisregistratie Personen (BRP)) met een woonadres? Dan heeft u na de Brexit-datum nog 15 maanden de tijd om uw rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk om te wisselen. Tijdens deze 15 maanden kunt u het rijbewijs onder dezelfde voorwaarden omwisselen als voor de Brexit. Via de gemeente waar u staat ingeschreven vraagt u de omwisseling van uw rijbewijs aan bij de RDW.

Ga voor meer informatie naar de volgende website:

 ‘Buitenlands rijbewijs omwisselen naar Nederlands rijbewijs’.

Rijden op de openbare weg
U mag vanaf de Brexit-datum nog 15 maanden met uw geldig rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk in Nederland rijden.

Ga voor meer informatie naar

Rijden met een buitenlands rijbewijs’.

UWV

Meer informatie over het UWV vindt u op de volgende website:

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/brexit/detail/brits-en-woon-werk-in-nederland-wat-betekent-brexit-voor-mij

Meer informatie over de Sociale Verzekeringsbank vindt u op de volgende website:

https://www.svb.nl/int/nl/algemeen/actueel/nieuwsoverzicht/brexit.jsp