Actieplan Vitaal & Veerkrachtig Etten-Leur

Corona heeft grote effecten op veel groepen in de samenleving, ook in Etten-Leur. Soms zijn deze effecten zo groot en ingrijpend dat het lastig is om zonder hulp te herstellen. Daarom besloot de gemeente om samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties te verkennen wat hiervoor nodig is. Daarmee maken we een actieplan dat het college in november aan de gemeenteraad voorlegt. Met dit plan leggen we een goede fundering om vitaal en veerkrachtig de uitdagingen in de toekomst weer (beter) aan te kunnen gaan. 

Doe jij mee? Vul dan de vragenlijst in via www.ettenleurdoethetgewoon.nl/vitaalenveerkrachtig. Op deze site vind je alle informatie over het project!