Vangnetregeling 2 voor kleine culturele, sociale, sportieve instellingen

Heeft u als kleine organisatie last van de gevolgen van beperkende Covid-19 maatregelen? Het college heeft op 23 februari 2021 de aangepaste beleidsregel vangnetregeling kleine culturele, sociale en sportieve instellingen vastgesteld. Het doel van de regeling is een redelijke tegemoetkoming van opgelopen schade door Covid-19 maatregelen. Wellicht komt u in aanmerking voor deze vergoeding.  

 

Voor wie is de regeling van toepassing  

De regeling is bedoeld voor organisaties die geen beroep kunnen doen op steunregelingen voor hun doorlopende lasten* (gas, water, licht, belastingen en heffingen, huur/hypotheeklasten, kosten aan leningen en verzekeringen) en personeelslasten en dus overal buiten de boot vallen.  

Met het aanreiken van een vangnet wil het college het bestaande lokale sociale, culturele en sportieve netwerk, dat te maken heeft met de negatieve financiële gevolgen vanwege de Coronamaatregelen, zoveel mogelijk in stand houden. Daarbij gaat het vooral om de kleinere organisaties een helpende hand te bieden, die door de situatie in de problemen zijn gekomen en hun doorlopende lasten en/of personeelslasten niet meer kunnen betalen. 

Via de website van de gemeente Etten-Leur vindt u de aangepaste beleidsregel, het aanvraagformulier, financieel document en de toelichting op de regeling. 

 

Wat houdt de wijziging in 

De beleidsregel is aangepast naar de periode 1 maart 2020 tot 1 maart 2021, een verlenging van de eerdere periode. Het college kan op aanvraag een tegemoetkoming in de vorm van een incidentele subsidie van maximaal 3.000 euro verstrekken aan een organisatie die ten minste 25% aan omzetverlies heeft geleden. Het college kan op verzoek een hogere tegemoetkoming verstrekken, er sprake is van een omzetverlies van minimaal 60%. 

 

Subsidie aanvragen  

Wilt u gebruik maken van deze regeling? Maak voor 1 april kenbaar dat u een aanvraag wilt doen. Vul het aanvraagformulier in, onderteken het en stuur deze naar subsidie@etten-leur.nl. Eventuele aanvullende informatie kunt tot 4 weken na de aanleverdatum, tot uiterlijk 30 april, insturen. Aanvragen die na 1 april 2021 binnenkomen worden niet in behandeling genomen.  

 

Behandeling aanvraag en bericht 

Bij behandeling en beoordeling van aanvragen kijken we naar de volledigheid en volgorde van binnenkomst. Als het plafond is bereikt, worden verdere aanvragen niet meer behandeld.   

U ontvangt uiterlijk 11 juni bericht of uw aanvraag is toegekend. Tussentijds kunnen we geen informatie verstrekken over de status van uw aanvraag.   

 

Vragen en opmerkingen 

Heeft u nog vragen over deze regeling? Neem dan contact op met Rick den Haan via subsidie@etten-leur.nl of via 076-5024316 (maandag t/m donderdag).