Vangnetregeling voor kleine culturele, sociale, sportieve instellingen

Het college heeft op 8 december 2020 de beleidsregel vangnetregeling vastgesteld voor kleine culturele, sociale en sportieve instellingen. Het doel van de regeling is een redelijke tegemoetkoming te bieden voor opgelopen schade door Covid-19 maatregelen.

De regeling is bedoeld voor organisaties die geen beroep kunnen doen op steunregelingen voor hun doorlopende lasten* (gas, water, licht, belastingen en heffingen, huur/hypotheeklasten, kosten aan leningen en verzekeringen) en personeelslasten en dus overal buiten de boot vallen. Met het aanreiken van dit vangnet wil het college het bestaande lokale sociale, culturele en sportieve netwerk, dat te maken heeft met de negatieve financiële gevolgen vanwege de Coronamaatregelen, zoveel mogelijk in stand houden.

Subsidie aanvragen 

Wilt u voor uw organisatie gebruik maken van deze regeling? Vul dan het aanvraagformulier volledig in, onderteken het en stuur deze vanaf 4 januari 2021 naar subsidie@etten-leur.nl. Onvolledige aanvragen of aanvragen die na 1 februari 2021 binnenkomen worden niet in behandeling genomen. 

Behandeling aanvraag en bericht

Bij behandeling en beoordeling van aanvragen kijken we naar de volledigheid en volgorde van binnenkomst. Als het plafond is bereikt, worden verdere aanvragen niet meer behandeld.  Aanvragers ontvangen uiterlijk 17 februari bericht of hun aanvraag is toegekend. Tussentijds wordt geen informatie verstrekt over de status van aanvragen.  

Meer informatie

Heeft u nog vragen over deze regeling? Neem dan vanaf 4 januari 2021 contact op met Rick den Haan via subsidie@etten-leur.nl of via 076-5024316 (maandag t/m donderdag).

Op deze website vindt u het aanvraagformulier, de beleidsregel en de toelichting op de regeling.