Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 - Wat verandert er (tekst van de VeiligheidsregioMWB 1-12-2020)

Vanaf maart 2020 is er met regionale noodverordeningen gewerkt om het aantal coronabesmettingen te beperken en de druk op de zorg te verminderen. Per 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19  (Twm) in werking. De wet heeft als doel om de coronamaatregelen een specifieke wettelijke basis te bieden en deze steviger democratisch te verankeren. De wet is tijdelijk voor een periode van drie maanden en kan daarna worden verlengd.

Wat betekent dat in de praktijk en wat verandert er nu voor gemeenten, inwoners en bedrijven?

De Twm kent twee belangrijke uitgangspunten:

  1. De wettelijke basis voor de maatregelen wordt versterkt, omdat deze direct gebaseerd is op ministeriële regelingen. Daardoor zijn regionale noodverordeningen zoals die per veiligheidsregio zijn afgekondigd, niet meer nodig. Met de nieuwe wet volgen we het gebruikelijke democratische proces en krijgt het parlement de gebruikelijke positie. 
  1. De Twm versterkt de positie van het lokale bestuur en de lokale democratie in het bestrijden van de coronacrisis. De handhaving van de maatregelen en het verlenen van ontheffingen worden belegd bij het lokaal gezag, i.c. de burgemeester. Ook kan de Minister de burgemeester de bevoegdheid verlenen tot het geven van aanwijzingen en bevelen. Ook hiermee is een terugkeer naar de normale bestuurlijke verhoudingen ingezet.

Fase ernstig of zeer ernstig

De Minister bepaalt in principe de maatregelen. Zolang we nog in fase ernstig of zeer ernstig zitten blijven de huidige maatregelen gehandhaafd. Op dit moment bij de invoering van de Twm verandert er daarom in de praktijk weinig. De maatregelen rondom afstand houden, beperking op samenkomsten, de horecasluiting etcetera blijven ook na 1 december bestaan. Daarnaast is er vanaf 1 december een mondkapjesplicht in publieke ruimtes.

De verwachting is dat de Minister, als we in fase waakzaam zitten, meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk gaat bieden aan de gemeenten. Dit wordt in gemeenten bepaald in afstemming met de veiligheidsregio. Voor meer informatie verwijzen wij naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/coronawet-vervangt-noodverordeningen