Etten-Leur, Breda en Zundert partners in Van Gogh Nationaal Park

Op 30 maart heeft de provincie Noord-Brabant de aanvraag - in de vorm van een Masterplan- ingediend voor het Van Gogh Nationaal Park. Onze gemeente, samen met Zundert en Breda zijn hierbij aangesloten. De dag is symbolisch gekozen omdat dit de geboortedag is van Vincent van Gogh. Met de samenwerking van de drie West-Brabantse gemeenten in dit traject willen we aansluiten bij de kansen die zo’n Nationaal Park biedt.


Van Gogh Nationaal Park
De samenwerking zorgt voor behoud en versterking van natuur en biodiversiteit, een mooie en gezonde leefomgeving, duurzame landbouw, duurzaam toerisme en versterking van het vestigingsklimaat in Brabant. Het past bij de waarden waar Van Gogh voor stond: oog voor natuur, landschap én de mens.

 

Wethouder Kees van Aert zegt daar over:

“Wij zien met dit Masterplan en de aanvraag voor een Nationaal Park goede mogelijkheden voor onze regio. Niet alleen voor toerisme, maar ook voor behoud van natuur, de versterking van de biodiversiteit en ook voor de mogelijkheden voor culturele ontwikkelingen. Er moet nog veel worden uitgewerkt en het traject zal wel even duren. Ik ben ervan overtuigd dat door deze samenwerking we als drie West-Brabantse gemeenten hier voordeel van hebben. Onze inwoners, onze bedrijven, onze natuur en onze bezoekers.

Vincent Van Gogh schreef en tekende veel in en over Etten-Leur. Daarom past het Van Gogh Nationaal park goed bij ons. Ik sta hier langs de Laakse Vaart, deze plek is bekend van de tekeningen en schilderijen van Vincent van Gogh.”

 

Wilt u meer weten over het Masterplan, dan vindt u meer informatie op de volgende link: https://www.vangoghnationalpark.com/