Nieuwbouw Nobelaer opgeleverd en overgedragen - Gezamenlijk persbericht van Gemeente Etten-Leur, De Nobelaer, Bouwbedrijf Vrolijk

Vandaag (24 december 2021) is de nieuwbouw van het nieuwe cultuurhuis De Nobelaer aan de gemeente opgeleverd. 

Wethouder Ger de Weert: “We blikken terug op een lange aanloop en een prettige samenwerking met alle partijen die hier aan hebben bijgedragen. Het resultaat mag er zijn, we kijken uit naar de invulling van het pand en de betekenis die het krijgt voor inwoners.”
Bouwbedrijf Vrolijk: ”Voor ons is het een eer geweest om dit project te mogen realiseren. We hebben een prettige samenwerking ervaren. Het is mooi om met elkaar hetzelfde doel na te streven, namelijk een perfect cultuurhuis neerzetten dat zowel functioneel als in uiterlijk klopt.” Aldus Fons Laurijssen, projectleider van de bouw. 

Met de oplevering van de nieuwbouw is ook de huurovereenkomst voor het cultuurhuis ingegaan. Vanaf vandaag gaat De Nobelaer aan de slag met de verdere inrichting en aankleding van het gebouw. Hilda Vliegenthart, directeur De Nobelaer: “Bouwen is verbinden. We zijn trots op het resultaat: een prachtig, laagdrempelig, efficiënt en intiem cultuurhuis voor podiumkunsten, bibliotheek en kunsteducatie. We hopen snel de rode loper uit te mogen leggen voor iedereen in Etten-Leur.”

Vanwege de huidige coronamaatregelen wordt er op een later moment feestelijk stil gestaan bij de oplevering en ingebruikname van de nieuwbouw van het cultuurhuis De Nobelaer.