Nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen

Etten-Leur gaat nieuwe laadpalen voor elektrische voertuigen plaatsen. Dit doet de gemeente omdat het aantal inwoners en ondernemers dat elektrisch rijdt toeneemt. Geïnteresseerden kunnen zelf zien waar deze laadpalen komen en erop reageren. Dat gaat zo:

Bekijk de kaart op internet en reageer
Op www.etten-leurdoethetgewoon.nl staat een pagina ‘Laadpalen’. Daar staat meer informatie en kunnen inwoners de plekken van de laadpalen bekijken en erop reageren. Het is ook mogelijk om een extra locatie voor te stellen. Reageren kan tot en met 6 juli 2022.

De gemeente bekeek vooraf of er op de voorgestelde plekken een laadpaal kan komen. Onder andere het verwachte toekomstig gebruik door inwoners, bezoekers en forenzen is uitgezocht. Ook keek de gemeente of er in de buurt woningen met een oprit zijn waar eigenaren hun voertuig vooral op eigen terrein kunnen opladen. Daarnaast is er stroom en genoeg plek voor de laadpaal nodig.

Kom bij ons langs
Inwoners en ondernemers kunnen ook langskomen op donderdag 23 juni in het Oude Raadhuis aan de Markt 1 in Etten-Leur. Er is een inloop in de middag tussen 15.00 en 17.00 uur en in de avond tussen 19.00 en 20.30 uur. Daar kunnen mensen de kaart bekijken en een reactie doorgeven.

Wat doet de gemeente met de reacties?
De gemeente bekijkt de reacties en vergelijkt deze met de uitkomsten uit het vooronderzoek. Als het nodig is past de gemeente de laadpalenkaart aan. Daarna ligt de kaart ter inzage. Inwoners kunnen bezwaar maken als zij het er niet mee eens zijn. Omdat iedereen anoniem reageert informeert de gemeente losse personen niet over de definitieve laadpalenkaart. Het ter inzage leggen van de laadpalenkaart communiceert de gemeente in de Etten-Leurse Bode en op www.etten-leurdoethetgewoon.nl.

Wanneer staan de geplande laadpalen op straat?
Eerst wordt de laadpalenkaart vastgesteld. Daarna laat de gemeente de laadpalen tussen 2022 en 2024 plaatsen. Een exacte planning kan de gemeente nog niet geven. Deze is afhankelijk van de aanvragen, het gebruik en de beschikbare laadpalen in de buurt.

Neem contact op bij vragen
Voor vragen over de extra laadpalen kunnen inwoners en ondernemers terecht bij de gemeente. Jeffrey Broeders is bereikbaar via 076-5024515. Kitty van Baaren is bereikbaar via 076-5024205. Inwoners en ondernemers die willen mailen kunnen dat naar laadpalen@etten-leur.nl doen.