Nieuwsbericht 18 maart - opvang Oekraïense vluchtelingen

Sinds 12 maart zijn er in Etten-Leur twee kleinschalige opvanglocaties in gebruik met in totaal ongeveer 100 beschikbare plaatsen: het Turfschip en Vincents Bed en Bistro. Hier zijn in totaal inmiddels 83 mensen uit de Oekraïne opgevangen.
De mensen die nu op deze locaties zijn ondergebracht verblijven hier voor een langere periode. De samenstelling is gevarieerd, moeders met jonge kinderen, gezinnen met tieners, maar ook ouderen. Sommige mensen hebben ook hun huisdieren zoals katten en honden, meegenomen.


De gemeente Etten-Leur richt zich in de crisisopvang op het snel en zorgvuldig organiseren van een bed, bad, brood. Ons eerste uitgangspunt daarbij is dat de opvang menswaardig moet zijn, dus geen luxe, maar wel bijvoorbeeld privacy.
Daarnaast zetten we ons in om deze groep mensen zo snel mogelijk weer deel te laten nemen aan het ‘normale leven’: werken, naar school of de kinderopvang, sporten, spelen.
Er ontstaan al initiatieven om hen kennis te laten maken met het aanbod hiervan in onze gemeente. Daarnaast moeten er ook nog andere praktische zaken worden geregeld. Voor medische zorg is bijvoorbeeld afstemming met de huisartsen en tandartsen gezocht. Ook voor de aanwezige huisdieren zijn afspraken gemaakt met de dierenarts.

 

Logeerplekken
Wij hebben op dit moment als gemeente geen rol in de bemiddeling voor opvang bij particulieren thuis. Dit is landelijk toebedeeld aan TakeCareBenB. Deze organisatie heeft veel ervaring met het opvangen van vluchtelingen bij gastgezinnen.

 

Inschrijven vluchtelingen
Inwoners die familie of kennissen uit de Oekraïne opvangen verzoeken wij om een afspraak te maken bij de gemeente, zodat vluchtelingen zich kunnen inschrijven. Zo kunnen ook zij in aanmerking komen voor de zorg en steun die nu voor deze groep wordt georganiseerd.

 

Hulp aangeboden
Het is hartverwarmend om te zien hoe inwoners hulp aanbieden en zich betrokken voelen. Er zijn op dit moment voldoende goederen en kleding voor de vluchtelingen die in Etten-Leur worden opgevangen. Lees hier wat u kunt doen als u op een andere wijze een bijdrage wilt leveren: Steun Oekraïense vluchtelingen (vluchtelingenwerk.nl)