Video over de Omgevingsvisie op ons YouTubekanaal

De gemeente Etten-Leur werkt aan een omgevingsvisie. In dit document geeft zij haar visie over de fysieke leefomgeving, welke ruimte er is voor verandering en hoe nieuwe ontwikkelingen kunnen worden ingepast. Het afgelopen jaar sprak zij hierover met vertegenwoordigers van andere overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en belangengroepen. Zij vertelden welke veranderingen en ontwikkelingen zij zien en welke opgaven daaruit voortvloeien. Daarnaast keek de gemeente naar landelijke studies. Dit leverde veel informatie op. De informatie is gebundeld in het document ‘Verkenning Omgevingsvisie’. Vanaf 15 mei kunt u de ‘Verkenning Omgevingsvisie’ bekijken via het digitaal platform: www.etten-leurdoethetgewoon.nl of in het informatiecentrum van het Stadskantoor. Reageren kan tot 1 juli via het platform, per brief of e-mail (vermeld bij brief of e-mail ‘Verkenning Omgevingsvisie’). In de Etten-Leurse Bode van 20 mei vindt u een infographic over de belangrijkste opgaven.

Bekijk de video 'Omgevingsvisie Kompas voor 2030' op ons YouTubekanaal.