Updates over brand

Na de brand bij Axell Logistics op 2e Paasdag kregen diverse inwoners in Etten-Leur te maken met glasdeeltjes van zonnepanelen, isolatiemateriaal en plastic-resten op hun terrein. Ook in de openbare ruimte kwam dit puin terecht, waar het inmiddels is opgeruimd.

Het opruimen van akkers van agrariërs en particulieren is nog in volle gang. Het bedrijf Martens uit Oudenbosch zorgt hiervoor, in opdracht van de verzekeraars. Dat is een ontzettend grote en tijdrovende klus. Zij werken daarom van maandag tot en met vrijdag 24 uur per dag door, en in het weekend tussen 06.00 uur en 18.00 uur. Het kan zijn dat u de machines ziet of hoort. Het is de bedoeling dat deze opruimactie nog een aantal weken duurt. Wij vragen uw begrip voor deze grote klus. Mocht u toch overlast ervaren, meldt u dat dan hieronder via de Omgevingsdienst Midden-West Brabant (OMWB).