Van Gogh Nationaal Park biedt kansen

Gemeenten Etten-Leur, Zundert en Breda werken samen met de ZLTO om in Brabant een nieuw Nationaal Park op te richten. Dit Nationaal Park nieuwe stijl heeft de naam Vincent van Gogh Nationaal Park. Samen met nog 36 andere partijen wordt hard gewerkt aan het versterken van natuur en landschap, het bevorderen van duurzaam toerisme en het bieden van perspectief voor een toekomstbestendige land- en tuinbouw met een verdienmodel die dit ook mogelijk maakt. Een ontwikkeling met meerwaarde voor economie en ecologie. Het gaat hierbij om een deel van Brabant, ruwweg tussen Nuenen, Zundert en ‘s-Hertogenbosch. www.vangoghnationalpark.com

Vanuit Van Gogh Nationaal Park worden er diverse projecten opgestart en subsidies aangevraagd. ‘Brabants Bodem’ is één van deze projecten waarvoor onlangs 4,5 miljoen subsidie is verleend door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De biodiversiteitsmonitor is één van de projecten van ‘Brabants Bodem’. Met de biodiversiteitsmonitor scoren melkveehouders hun bedrijfsvoering op een set integrale duurzaamheidsindicatoren, waarbij de inspanning van de boeren wordt omgezet in een financiële beloning. De inzet vanuit Brabants Bodem is om boeren vanuit het project drie jaar lang te belonen met maximaal 5000 euro per bedrijf per jaar. Ook is een ander onderdeel van het project om het verdienmodel te borgen, zodat (na deze 3 jaar) de geleverde biodiversiteit vanuit andere kanalen betaald wordt. Besluitvorming over de vergoeding volgt in oktober.

In de eerste fase van dit traject waren 50 plekken beschikbaar, zodat gestart kon worden en het project verder vorm kreeg in de praktijk. Binnenkort kunnen 150 nieuwe melkveehouders een subsidieaanvraag doen voor deze de biodiversiteitsmonitor. De uiteindelijke ambitie is om het traject door te laten groeien naar 600 deelnemers. Mocht uw interesse gewekt zijn dan kunt u contact opnemen met Tim van Houtum (tim.van.houtum@zlto.nl) of Evy Kras (evy.kras@zlto.nl).

Meer informatie kunt u vinden op:

https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/nieuws/aan-de-slag-met-de-biodiversiteitsmonitor-in-het-van-gogh-np/

https://www.stal-en-akker.nl/artikel/242768-beloning-voor-brabantse-boeren-die-groener-boeren/

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/06/03/van-gogh-nationaal-park-biedt-kansen-voor-boeren