Volg Griffie/Gemeenteraad, Wijkmanagers en BOA's/Handhavers

  • De griffie van Gemeente Etten-Leur vind je via http://twitter.com/raadettenleur (@raadettenleur). Volg het nieuws van de Etten-Leurse raadsgriffie en gemeenteraad op de voet. Onder andere de vergaderstukken van de infobijeenkomsten, opiniebijeenkomsten en raadsvergaderingen van de gemeenteraad worden aangeboden via dit twitteraccount.

  • De wijkmanagers kun je op twitter volgen via http://twitter.com/UwWijkmanager (@UwWijkmanager). Daar vind je al het nieuws over de woonwijken (bijeenkomsten, informatieavonden, activiteiten, buurtpreventie, wijkrondgangen enz. enz).

  • Ook onze BOA's / handhavers hebben een eigen twitteraccount http://twitter.com/el_wijk_boa (@EL_Wijk_BOA) waar je terecht kunt voor bijvoorbeeld nieuws en informatie. Ook zijn onze Boa's / handhavers actief op Instagram via www.instagram.com/handhaving_ettenleur