Volg Griffie/gemeenteraad, Wijkmanagers en de BOA's ook op Twitter

  • De griffie van Gemeente Etten-Leur vind je via http://twitter.com/raadettenleur (@raadettenleur). Volg het nieuws van de Etten-Leurse raadsgriffie en gemeenteraad op de voet. Onder andere de vergaderstukken van de infobijeenkomsten, opiniebijeenkomsten en raadsvergaderingen van de gemeenteraad worden aangeboden via dit twitteraccount.
  • De wijkmanagers kun je op twitter volgen via http://twitter.com/UwWijkmanager (@UwWijkmanager). Daar vind je al het nieuws over de woonwijken (bijeenkomsten, informatieavonden, activiteiten, buurtpreventie, wijkrondgangen enz. enz).
  • Ook onze BOA's hebben een eigen twitteraccount http://twitter.com/el_wijk_boa (@EL_Wijk_BOA) waar je terecht kunt voor bijvoorbeeld nieuws en activiteiten.