Parkeerschijfzones (blauwe zones)

Met behulp van een parkeerschijfzone, vaak ook ‘blauwe zone’ genoemd, worden parkeerplaatsen gereserveerd voor kortparkeren, bijvoorbeeld voor het parkeren van bezoekers aan een winkel.
De beschikbare parkeercapaciteit wordt hierdoor efficiënter gebruikt.

Parkeerschijfzones worden aangeduid met blauwe strepen langs de parkeervakken en met verkeersborden. Hierop staat ook de maximale parkeertijd aangegeven.
Waar een parkeerschijfzone geldt, mag er alleen geparkeerd worden indien gebruik wordt gemaakt van de parkeerschijf. 

In Etten-Leur zijn ook parkeerschijfzones aanwezig in een vergunninghoudersgebied. Op een aantal locaties is het toegestaan om met een parkeervergunning zonder parkeerduurbeperking te parkeren op deze parkeerplaatsen.

Aangewezen parkeerschijfzones


Parkeren ALLEEN met een parkeerschijf

Bogaard                               ter hoogte van fietsenstalling                                  max. 15 minuten

Roosendaalseweg               ter hoogte van stadskantoor                                   max. 15 minuten

Rode Poort                          ter hoogte van Valpoort                                          max. 15 minuten

Het Litouwenplein                 noordzijde van het station                                      max. 15 minuten

Het Stationsplein                  zuidzijde van het station                                          max. 15 minuten

Anna van Berchemlaan        parkeerterrein Nobelaer Noord                               max. 15 minuten

Oude Bredaseweg               tussen Anna van Berchemlaan en Nuytsstraat       max. 15 minuten

Stationsstraat                       tussen Oderkerkpad en Markt                                max. 15 minuten

Stationsstraat                        bij toegang tot gedenkplaats                                 max. 30 minuten

Van Bergenplein                   parkeerplein                                                          max. 2 uur parkeren

Geerkade                              tussen Van Bergenplein en Boeieraak                  max. 2 uur parkeren

Turfijker                                 parkeerterrein Jumbo                                           max. 2 uur parkeren

Kerkwerve                             parkeerplein                                                         max. 2 uur parkeren

Parkeren met parkeerschijf of parkeervergunning

Beiaard                                 tussen Bisschopsmolenstr. en Waldhoornlaan     max. 2 uur parkeren

Bisschopsmolenstraat           tussen Rode Poort en Withofstraat                      max. 2 uur parkeren

Oranjelaan – W.laan             tussen Schonckweg en Julianalaan                      max. 2 uur parkeren

Parkeerterrein                      kruispunt Spoorlaan - Markt                                  max. 2 uur parkeren

Markt                                    ten noorden van de Papenstraat                          max. 2 uur parkeren

Papenstraat                          ingang Den Drempel                                            max. 2 uur parkeren

Lambertusstraat                    tussen Markt en Lambertusstraat 5                     max. 2 uur parkeren

Noordwiek en omgeving        rondom de moskee                                              max. 2 uur parkeren

Kerkwerve                             parkeerterrein ingang zorgcentrum                      max. 2 uur parkeren

Wipakker                               parkeerterrein De Linde / BS De Vincent              max. 4 uur parkeren

Parkeerschijfzones in vergunninghoudersgebieden
Voor een aantal parkeerschijfzones is besloten dat er met een parkeervergunning mag worden geparkeerd. Dit betreft alle parkeerschijfzones waarvan de aangegeven parkeerduur 2 uur of langer is.
Uitzondering hierop zijn de parkeerterreinen van de Kerkwerve, Turfijker, Geerkade en het Van Bergenplein. Met een parkeervergunning is de parkeerduurbeperking niet van toepassing.

Voorzieningen voor gehandicapten
Bij gebruik van de gehandicaptenparkeerkaart geldt bij het parkeren binnen parkeerschijfzones geen beperking van de parkeertijd. Er mag dan dus onbeperkt worden geparkeerd.