Parkeerschijfzones (blauwe zones)

Op verschillende locaties in Etten-Leur is er sprake van parkeerschijfzones (blauwe zones). Parkeren is hier gratis maar de parkeertijd is beperkt tot een bepaalde tijdsduur.

Toepassing en parkeerduur

U herkent een parkeerschijfzone (blauwe zone) aan blauwe belijning voor de parkeervakken en verkeersborden die de zone of specifieke vakken aanwijzen.
 

Gebruik blauwe kaart

Het is verplicht om de begintijd van uw parkeeractie zichtbaar aan te geven op een blauwe kaart. Leg deze kaart zichtbaar achter uw voorruit.

Parkeertijden

De maximale parkeerduur verschilt per parkeerschijfzone (blauwe zone). De verkeersborden op de specifieke locatie geven de maximale parkeerduur weer. Ook staat op de verkeersborden aangegeven wanneer de parkeerschijfzone van kracht is. Buiten deze tijden is er geen beperking van de parkeerduur.

Parkeerschijfzone in combinatie met vergunninghoudersgebied

Een aantal parkeerschijfzones bevindt zich in een vergunninghoudersgebied. Hiervoor geldt een uitzonderingsregel.

Uitzondering

Heeft u een parkeervergunning voor het gebied waarin de blauwe zone zich bevindt dan mag u hier ook parkeren zonder het gebruik van een blauwe kaart. De parkeerduur is dan ook niet beperkt tot de tijden op de verkeersborden. In onderstaande parkeerschijfzones is dit toegestaan: 

  • Beiaard                                    tussen Bisschopsmolenstr. en Waldhoornlaan    
  • Bisschopsmolenstraat                tussen Rode Poort en Withofstraat                      
  • Oranjelaan – W.laan                  tussen Schonckweg en Julianalaan                      
  • Parkeerterrein                            kruispunt Spoorlaan - Markt                                  
  • Markt                                         ten noorden van de Papenstraat                          
  • Papenstraat                               ingang Den Drempel                                            
  • Lambertusstraat                         tussen Markt en Lambertusstraat 5                    
  • Noordwiek en omgeving            rondom de moskee                                              
  • Kerkwerve                                  parkeerterrein ingang zorgcentrum                      
  • Wipakker                                   parkeerterrein De Linde / BS De Vincent 

Opgelet: In andere parkeerschijfzones mag dit dus NIET

Parkeren gehandicapten

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u parkeren in een parkeerschijfzone (blauwe zone) zonder het gebruik van een blauwe kaart. De parkeerduur is voor u niet beperkt. Leg wel uw gehandicaptenparkeerkaart zichtbaar achter uw voorruit.

Meer informatie

Gemeente Etten-Leur, Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur
T: 14076.
E: info@etten-leur.nl